pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This category contains 25 entries
07-05-2015 » Inne miasto/The other city
07-04-2015 » Miasto/The City
01-17-2015 » Odbicia / Reflections
11-03-2013 » Punkt widzenia/Point of view
08-22-2013 » Dzień 4: Popołudnie nad morzem/Day 4: Afternoon by the sea
08-21-2013 » Dzień 4: Dziesięć wieków historii/Day 4: Ten centuries of history
08-25-2012 » Śladami Challonera/Challoner's footsteps
08-16-2012 » Dzień 5: Najpiękniejszy akwedukt na świecie/Day 5: The most impressive a...
08-13-2012 » Dzień 2: Bramy do Królestwa Niebieskiego/Day 2: Gates to the Kindgdom of...
08-12-2012 » Dzień 1: Na podbój świata/Day 1: To conquer the world
10-29-2011 » Linie proste/Staight lines
08-25-2011 » Dzień 5: Grobowce i świątynie/Day 5: Tombs and temples
08-24-2011 » Dzień 4: Kolos Nerona/Day 4: Nero colossus
08-23-2011 » Dzień 3: Pępek świata/Day 3: Navel of the earth
08-22-2011 » Dzień 2: St Pietro/Day 2: St Pietro
06-21-2010 » Renesans, barok i inne/Renaissance, baroque and others
05-05-2010 » Drugi widok: ...et labora/Second view: ...et labora
05-04-2010 » Drugi widok: Ora.../Second view: Ora...
05-02-2009 » Trzy widoki na świętość/Three views on sanctity
03-14-2009 » Tempus fugit...
08-16-2008 » Oko/The Eye
05-03-2008 » Gaude Mater igitur, iuvenes dum sumus...
07-28-2007 » Najstarszy angielski zajazd/The oldest inn in England
11-19-2006 » Początek (The beginning)
06-18-2005 » Noc Muzeów/The night of museums
pixel