pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This category contains 50 entries
04-21-2013 » Spring waxwings * Wiosenne jemiołuszki (przed odlotem na lęgowiska)
10-07-2012 » Garganey * Cyranka
06-22-2012 » Swifts * Jerzyki
02-13-2012 » Raton * Szczurek
02-05-2012 » Garden session * Sesja ogrodowa
09-20-2011 » Bar-tailed godwit casting * Sesja ze szlamnikiem
04-01-2011 » More goosanders * Więcej nurogęsi
03-27-2011 » Early spring environmental frames * Wczesnowiosenne ujęcie środowiskowe
03-13-2011 » Goldeneye * Gągoł
02-26-2011 » Smew * Bielaczek
02-13-2011 » Dipper * Pluszcz
12-19-2010 » Goosanders * Nurogęsi
12-11-2010 » Seaside anatomical triptych * Nadmorski tryptyk anatomiczny
08-30-2010 » End of season? * Koniec sezonu?
08-06-2010 » Black-winged stilts * Szczudłaki
08-03-2010 » Phoenicopterus roseus
07-27-2010 » Water rail * Wodnik
05-16-2010 » Moment
05-15-2010 » Savi's warbler * Brzęczka
04-30-2010 » Pheasants * Bażanty
04-28-2010 » Biplane * Dwupłatowiec
04-25-2010 » Long-tailed ducks * Lodówki
04-07-2010 » Intruder * Intruz
04-05-2010 » Fury * Furia
03-30-2010 » Qué?
03-28-2010 » Geese * Gęsi
03-20-2010 » It's started! * Zaczęło się!
03-11-2010 » Bar-headed Goose * Gęś tybetańska
02-27-2010 » WTF?! :)
02-18-2010 » Coot * Łyska
02-14-2010 » Kurka wodna * Moorhen
11-13-2009 » Giant * Kolos
11-05-2009 » Pilates ;)
11-02-2009 » Wren * Strzyżyk
10-27-2009 » Observation post * Punkt obserwacyjny
10-25-2009 » Goldfinches * Szczygły
09-23-2009 » Herons of Doïráni Lake * Czaple jeziora Dojran
09-16-2009 » Little egrets * Czaple nadobne
09-11-2009 » Dalmatians * Kędzierzawe
07-30-2009 » Black stork * Bocian czarny
06-26-2009 » Here or takeaway? * Na miejscu czy na wynos?
04-22-2009 » FOTOGRA – Woda (Water)
04-15-2009 » FOTOGRA – Jedzenie
04-14-2009 » Birds of Egypt (4) – egrets * Ptaki Egiptu (4) – czaple
04-12-2009 » Birds of Egypt (3) – on the wing * Ptaki Egiptu (3) – w locie
04-03-2009 » Birds of Egypt (2) * Ptaki Egiptu (2)
03-30-2009 » Birds of Egypt (1) * Ptaki Egiptu (1)
03-29-2009 » White-spectacled bulbul * Bilbil arabski (Pycnonotus xanthopygos)
03-04-2009 » Winter, small and medium * Zimowe, małe i średnie
02-28-2009 » Robin * Rudzik
pixel