Join Photoblog!
pixel
« 
pixel
«  
  »
pixel
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 »
pixel

اسطوره نمی میرد

2011.05.26
pixel
pixel
اسطوره پس از مرگ هم باعث خیر شد؛ چه قهرمانانی که در این قطعه دفن نشده بودند و هواداران ناصر خان بودند که برای آن ها هم فاتحه خواندند .
pixel
pixel
pixel
تقریبا از ساعت 15:30 که رسیدیم سر مزار زنده یاد ناصر حجازی ، انبوه جمعیت بود که برای فاتحه خوانی و به آنجا می امدند . حتی 3 نفر را دیدم که روز قبل از خوزستان آمده بودند . چیزی که دیدم همه جور آدم از هر قشری میامد و این نشون دهنده مردمی بودن اسطوره فوتبال ایران است . ناصر حجازی در قلب تک تک دوستدارانش زنده است
4 Comments
anggrekfoto nice set.
anggrekfoto · 2011-05-26: 20:30
openbelarus interesting
openbelarus · 2011-05-28: 01:50
piovi روحش شاد
piovi · 2011-06-01: 10:07
Shaparak همه رفتنی اند
Shaparak · 2011-06-03: 23:13
You must be logged in to comment!
Views: 417
pixel
« 
pixel
 »
pixel