Join Photoblog!
pixel
« 
pixel
«  
  »
pixel
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 »
pixel

A- és B-terek

2011.10.15
pixel
A-TÉR. egy koszos tavacska közepén Gitzo fényképezÅ‘gép állványra szerelt Canon géppel a kezében egy 4o-es forma pacák evickélt a derékig érÅ‘ vízben gyönyörűen virágzó vizililiomok között egy kora augusztusi vasárnap délelÅ‘tt. mint késÅ‘bb kiderült, Berrynek hívták, Å‘ volt a helyi fotóklub pénztárosa, és éppen diákat készített a szeptember elején esedékes havi fotóversenyükre
pixel
B-TÉR. a zsűri nem Berrynek ítélte a természet kategória fÅ‘díját az év végén, de ennek a fotónak sem, egyébként pontosan tudom, hogy miért :/)
pixel
mivel a a mai felfogás szerint a szépség nem valamiféle magában foglalt specifikálható tulajdonsága a dolgoknak, ugyanez érvényes kell legyen ellentétére a csúnyára is. ebbÅ‘l következik, hogy ami minket érdekelne, a szép-csúnya dichotómia nem is létezhet. így nem szorul lebontásra sem, hacsak nem tekintünk másféleképpen a szépségre. úgy mint egy szubjektív módon létrejövÅ‘ kapcsolatra egy megfigyelÅ‘ és a megfigyelésének tárgya között

ez pedig egy másféle típusú dichotómiához vezet, egy bináris modellhez, amely egy aktív megfigyelÅ‘ és a megfigyelt tárgy párosából áll. a dichotómiát a szociológia és a semiotika (jelentéstudomány) ellentmondások, konfliktusok, egyenlÅ‘tlenségek modellezésére alkalmazza (ilyen pl. a jól ismert kelet-nyugat dichotómia). két alapvetÅ‘ dichotómia bevezetése megkerülhetetlennek látszik, amikor a fotóművészetben a fényképek készítésérÅ‘l, illetve a képek szemlélésérÅ‘l és értékelésérÅ‘l esik szó


az elsÅ‘ dichotómiához, melyet nevezzünk A-térnek, a természetes jelenségek és élethelyzetek tartoznak, amely dolgokat a szemlélÅ‘ megfigyel, hogy fényépeket készítsen róluk

a második dichotómiához, melyet nevezzünk B-térnek, a fényképezÅ‘ által megalkotott képek tartoznak, amiket a nézÅ‘ vizsgál és értelmez

egyszerre csak a szép-csúnya dichotómia helyett két újabbik áll elÅ‘ttünk vizsgálatra várva. mondani sem kell, mindkettÅ‘ben ott rejtÅ‘zik és nyilvánvalóan fontos szerepet játszik a szép és csúnya viszonya

az A-tér magában foglalja a fotográfus vágyait, elméletét, ötletetit, választásait, technikáit, stílusát, amit az alkotás folyamatában alkalmaz. a B-tér mindazokat a döntéseket, ítéleteket, tevékenységeket foglalja magába, amit a kurátorok, fotó kritikusok, galéria látogatók, a közönség folytat, amikor a képekkel foglalatoskodik vagy pusztán élvezi azokat

és az A- és B-tereket egy fedél alá fogadó galériát tekinthetnénk a fotóművészet képzeletbeli imaginárius galériájának


a filozófia és teológia tudományokban elfogadott kép szerint az emberi lényt a lélek és test kettÅ‘ssége teszi. de jó tudni, hogy dichotómia a neve annak a kivégzési módnak is, amikor az áldozatot ketté szelik
5 Comments
baltassare ...hacsak, ki nem alakul az ....ÉS... kultúrája! ;-)
ÉS
a befogadó partnerként való tisztelete - a játékosság által, vagy ...,..., tisztes mozgásteret engedve számára, mert a szűkre szabott tér például manipulációt sejtet! ;-)
ÉS
az alkotó, a mű és a befogadó közötti dialógust a CSEND-re bízni! (Felteszem, számtalan rétege létezhet a dialógusnak, amelynek gazdagsága befolyásolja a mulandóság mértékét (?)
ÉS
elfogadni azt is, ha nem jön létre valamitÅ‘l a dialógus....Mert mit lehet tenni a nyitáson, és a finomhangolásra való készség kifejlesztésén túl?
Mi az igazi kérdés???
Hogy létezik-e recept a dialógus kiprovokálására?
A dolog üzleti, vagy versengÅ‘ szegmenseiben nyilván erre terelÅ‘dik a nagyobb figyelem, és az érzelmeken, vagy a tanult sztereotípiákon keresztül valamennyien manipulálhatóak vagyunk! A befolyásoló szándékok, a vivÅ‘ és kioltó trendek felismeréséhez valószínűleg néhányszor el is kell bukni, ....amit érdemes bekalkulálni, ÉS gyakorolni!

Apropó: Az alkotók élvezték-e az evickélést a koszos tóban? - a dialógusra gondolok! ;-)
baltassare · 2011-10-15: 09:27
lyency baltassare: dichotómia tippeid után örömmel látom a további témákat. köszönet ide, hogy el ne felejtÅ‘djön :/)
- csak a dialógus tud működni, ha nem működik, akkor sincsen helyette más, legfeljebb sötét
- csenddel lehet csak igazán manipulálni ("ha én egyszer kinyitom a számat", A revizor, lelki terrorok háza)
- pontos fogalmazás lehetetlen, de lehet egyértelművé és egyszerűvé tenni a csapongást
- nincsen legjobb, legtökéletesebb, nincsen hibátlanság. nem ezek a megalapozatlan kora reggeli félelmek fordítják szembe az embereket egymással
- az egyik pillanatban minden feleslegesnek tűnhet, ami a másik pillanatban óriási jelentÅ‘ségűvé válik. mindegyikünk más passzban van, más a hangulata, gondja, érdeklÅ‘dése. ezért értékesek nekem még a laza és a másodpercnyi összhangok is
lyency · 2011-10-15: 10:18
PolishedArt ow,wow,funny plants...look like giant mashroom not from this planet...
PolishedArt · 2011-10-15: 12:36
xabolcs ...ha má' úgy beÅ‘tözött, legalább csukázott vóna... ha él abban a vízben, ott lapul a lapuk alatt, kivillant6óan :))
más: szvsz egyetlen zsűri sem tud6ja, mi a szép vagy a csúnya; esetleg azt, neki mi teccik, vagy mi nem...
xabolcs · 2011-10-15: 12:47
Nychthemeron marvelous #2
Nychthemeron · 2011-10-19: 15:33
You must be logged in to comment!
Views: 770
Category: essay
pixel
Tagged: waterlilies cordova
« 
pixel
 »
pixel