pixel
01 - اولين روز در سفر امريكا
02 - در منزل ناصر
09 - سفر دو روزه مستانه و خانواده به بوستن
16 - تولد ۵۵ سالگی منیژه
26 - مهناز و مصى در سوئد
29 - سالگرد ۳۰ سال زندگی مشترک میترا و داریوش
30 - یک روز پائیزی

View Slideshow
« September 2011 November 2011 »
S M T W T F S
1
1
 
2
2
 
3 4 5 6 7 8
9
9
 
10 11 12 13 14 15
16
16
 
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
26
 
27 28
29
29
 
30
30
 
31
pixel