pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This category contains 50 entries
11-18-2009 » Just feather...
09-07-2009 » MAD DECAPOD, ŠÍLENEJ KREVEŤÁK
05-14-2009 » The male, Samec
11-28-2008 » Glochidium
07-17-2008 » E!Y!E!; O!K!O!
07-04-2008 » UV crayfish, UV raci
04-27-2008 » Crayfish plague, Račí mor
04-21-2008 » Caullerya
04-18-2008 » Daphnia fatty cells, Tukové buňky perloočky
04-08-2008 » Moody lab stories... Laboratorní nálady
03-24-2008 » Primary production, Primární produkce
03-20-2008 » Microfungi II, Mikrohouby dvojka
03-12-2008 » for Jules Verne
03-09-2008 » Mysterious Baikalian Crustacean, Tajemný korýš z Bajkalu
03-01-2008 » The stone?, Kámen?
02-24-2008 » Twister bloodsucker, Pijavka
02-20-2008 » Bosmina longirostris
02-17-2008 » Microfunghi, Mikrohouby
02-06-2008 » Radula
02-04-2008 » Spongilla lacustris
02-01-2008 » Midge, Pakomár
01-30-2008 » The limbs, Končetiny
01-28-2008 » Electrophoresis, Elektroforéza
01-24-2008 » E.T.
01-17-2008 » The Fly, Moucha
01-14-2008 » How I made this shot, Jak jsem to vyfotil
12-12-2007 » Plankton sampling, Odběry zooplanktonu
12-11-2007 » Newt larva, Larva čolka
08-30-2007 » Leaf-pores, průduchy
06-15-2007 » Shocked mosquito
06-14-2007 » Compound Insect Eye for Jocelyne
06-13-2007 » Snail end inside /SEM/
06-12-2007 » Antropo journey
05-23-2007 » SEM Blossom 4 congratulators :)
05-14-2007 » Workflow :)
05-13-2007 » Snail in SEM, Šnek ve skenu
04-26-2007 » The microscope galaxy
04-25-2007 » Šnečí ulita, Snail shell
03-30-2007 » SEM properties
03-29-2007 » Submarine science
03-28-2007 » Vertebrate practise, Vobratlovci
03-15-2007 » Eubranchipus
03-14-2007 » Dusík, Nitrogenium
03-13-2007 » Cyclops
03-09-2007 » SEM voyager
03-07-2007 » Filtrační nožky, The limbs
03-05-2007 » Lednička, The fridge
02-23-2007 » Bosmina
02-15-2007 » Odběr, Keep sampling
02-03-2007 » Noc v "labu", Evening in the lab
pixel