Join Photoblog!
pixel
« 
pixel
 
 
pixel
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
pixel

everything is possible when you love.

2012.06.22
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
Być może niektórzy nie wiedzą co znaczy tracić ukochaną osobę. Tracić ją nie dlatego, że umiera. Bo gdy umiera ktoś nam bliski, jego serce bije do ostatniej chwili dla nas i wiemy, że zawsze byliśmy dla tej osoby najważniejsi na świecie. Jej odejscie boli, wiadomo. Ale dużo gorzej jest tracić ukochaną osobę tylko dlatego, że się poddała i przestała wierzyć w siebie i w swoje uczucie do nas. Najgorszy jest ten moment, gdy zauważamy, że wszystko zaczyna się psuć i choćbyśmy nie wiem co zrobili, nie możemy wpłynąć na to co się dzieje. Widzimy jak miłość tamtej osoby stopniowa gaśnie. A potem zupełnie świadomie zostawia nas samych, a my musimy pogodzić się z tym, że jej serce już nigdy nie zabije dla nas, wybijajac rytm bezgranicznej miłości. Musimy zdać sobie sprawę, że te jedyne oczy nie spojrzą w nasze z tym wielkim uczuciem, nie zatopimy się w jego bezkresnej głębinie. Nigdy nie obejmiemy dłońmi tej kochanej twarzy. Już nigdy nie będziemy mogli wtulić sie w tak bliskie nam niegdyś ciało. Będziemy tęsknić za czymś nieosiągalnym. Każde najpiękniejsze wspomnienie będzie sprawiało nam ból. A wszystko przez myśl o tym, że ta wyjątkowa dla nas osoba, jest gdzieś na tym świecie, a my nie możemy zrobić nic by do nas wróciła i znowu pokochała...

Perhaps some people don't know what it means to lose a loved one. Lose it, not because of death. Because when someone close to us dies, we know that his heart was beating until the last minute for us and we know that we have always been the most important in the world for this person. I know, his departure hurt. But much worse is to lose a loved one just because they kind of gave up and stopped believing in themselves and their feelings to us. The worst is the moment when we notice that everything starts to going bad, and there's nothing we can do to influence what is happening. We can see how his love to us is getting slowly burn. And then, quite deliberately he leaves us alone and we must accept the fact that his heart will never beat for us, keeping rhythm of infinite love. We must realize that this special eyes will never look at our eyes with theirs great affection, we'll never drown in theirs endless depths. You will never hold hands on the beloved face. You will never able to nestle in the body, which used to be so close. We'll miss something unattainable. Each beautiful memories will cause us pain. And it's all becouse of the thought that this special person for us is somewhere in this world, and we can not do anything to make he love us again and come back...
You must be logged in to comment!
Views: 558
pixel
« 
pixel
 
pixel