Weekly Theme "Local Markets" | Relaunch (Announcement), Help, Feedback.

tankowanie w powietrzu ;)

  • Posted June 27, 2008 by Adam Viewed 391 times

“czekamy na wyżerkę”

“do mnie, do mnie, do mnie”

“wiedziałem, że teraz moja kolej”

“smakowy ten owad”

“patrzcie, jakie jesteśmy ciężkie, aż się kabel ugina”

    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    There are 5 comments, add yours!

    Back to top