Weekly Theme "Prime Lens" | Relaunch (Announcement), Help, Feedback.

tankowanie w powietrzu ;)

  • Posted June 27, 2008 by Adam Viewed 1982 times

  • This is a migrated legacy post. Image resolution is low. Info

“czekamy na wyżerkę”

“do mnie, do mnie, do mnie”

“wiedziałem, że teraz moja kolej”

“smakowy ten owad”

“patrzcie, jakie jesteśmy ciężkie, aż się kabel ugina”

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    There are 5 comments, add yours!