خانه ای خواهم ساخت ... همه شور و همه عشق

by Aida Ra January. 29, 2011 2739 views

در میان دو سه کوه
لب آن نهر پر آب
خانه ای خواهم ساخت
همه شور و همه عشق
تا به آن روح دمم
تا که آغاز کنم فصل دگر

یاسر منیری

  Be the first to like this post
Join the conversation
3
There are 3 comments , add yours!

موضوع جالبی است ! کاش همه بسازیم ؟

10 years ago Edited
Masoud Ahmadpoor 10 years ago

شعر و عکس زیباست

10 years ago Edited
Emirzaei 10 years ago

سلام دوست من
این پرنده بچه خوبی بود که صبر کرده ازش عکس بگیری
می تونی توی فتوشاپ نور روی پرنده را بیشتر کنی . تا واضح تر بشه

10 years ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com