سیگار پشت سیگار

by Aida Ra December. 15, 2011 8845 views

اسطوره‌های خاین، در لابلای تاریخ
خوابند عین کفتار، سیگار پشت سیگار
عکس تو بود و قصّه، قاب تو بود و انکار
کوبیدمش به دیوار، سیگار پشت سیگار

کافه گالری
خانه ی هنرمندان
24 آذر یک هزار و سیصد نود خورشیدی

  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments , add yours!
Goolikhash 9 years, 2 months ago

سیگار پشت سیگار
منم هستم

9 years, 2 months ago Edited
Masoud Ahmadpoor 9 years, 2 months ago

عالی!

9 years, 2 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com