Celebrating LOVE

Sonnet 116

By William Shakespeare


Let me not to the marriage of true minds Admit impediments.

Love is not love,Which alters when it alteration finds,Or bends with the remover to remove:

It is an ever-fixed mark,That looks on tempests, & is never shaken;

It is the star to every wandering bark,Whose worth’s unknown.

Love’s not Time’s fool, though rosy lips & cheeks Within his bending sickle’s compass come;

Love alters not with his brief hours & weeks,But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved.

William Shakespeare: 116. Szonett

Hogy két hű szívet bármi elszakaszthat:
Ne hidd! A szerelem nem szerelem
Mit változás valaha megváltoztat,
A mely a hűtelenhez hűtelen.
Nem! örök pont az, mint a sarki csillag:
Fújjon vihar bár, olthatlan lobog;
Örök vezére hányt-vetett ladiknak;
Helyét kimérhet’d, árát nem szabod.
A szerelem nem rabja az időnek,
Bár sarlajától arcz-rózsája hull,
Múló hatalmát még sem érzi ő meg,
Mert az itélet-nap sem éli tul.
Ha ál tan ez, vagy rajtam annak tűn ki:
Sohsem irtam, sohsem szeretett senki!

(Győry Vilmos és Szász Károly forditása)

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    6 There are 6 comments, add yours!