Bagabandi's posts from July 2010

“Хий үзэгдэл Европоор тэнэж явна. Коммунизмын хий үзэгдэл.Тэр хий үзэгдлийг үлдэн хөөх ариун авд …. хуучин Европын бүх хүчин нэгджээ”
Up
Copyright @Photoblog.com