Popular Aktywnosci2017mimax2 posts on PhotoBlog.com

Tradycyjnie podsumowanie roku - co robiłam, gdzie byłam. Rok 2017 upłynął pod znakiem konferencji organizowanych przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów,…

Za rok będę obchodziła 50 rocznicę otrzymania dyplomu lekarza... Wczoraj powstał pomysł aby uczcić ten fakt w Paryżu, w restauracji... Restauracja gra w filmie…

zorganizowane przez Okręgową Izbę Lekarska w Warszawie @mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca specjalista…
Loading...
Up
Copyright @Photoblog.com