Popular Blissfultohaveyou posts on PhotoBlog.com

7/8/2017 今日最開心就係可以見你🙈 去左荃灣攞野之後就坐地鐵河 由荃灣到筲箕灣再返返去荃灣 哈哈 多謝你一見到我就錫我 話好掛住我🙈🙈🙈 我都好掛住你呀 好似好耐都冇人拖我啦😢😢😢 你瘦左好多呀 又做運動又食少左野😢😢 所以帶你去食馬辣 開心心 食到好飽好飽 再坐巴士返家 多謝你借膊頭比我挨住訓 超快就訓著左…
Up
Copyright @Photoblog.com