Popular Hongkongtoast posts on PhotoBlog.com

6/5/2018 星期日 本身都冇諗住同你去邊架 諗住同你喺粉嶺食啲嘢食咗我好想食嘅壽司 就諗住周圍行下就算 點知你見到你個朋友返咗大陸玩 你又好想返大陸😂😂 其實我就唔係好想 因為冇乜時間啦 同埋會用好多錢呀 同埋今晚想早啲返去休息啦 所以就冇去到 所以你都會好失望🙍‍♂️ 但後來你都提議不如去深水埗 咁我哋就四點先…
Up
Copyright @Photoblog.com