Popular Saopaulomimax2 posts on PhotoBlog.com

Mój pobyt na kongresie International Society of Hypertension & Interamerican Society of Hypertension w Brazylii był i pozostaje niezapomniany z wieku powodów.…

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii specjalista…
Up
Copyright @Photoblog.com