Popular Selection posts on PhotoBlog.com

Nature shows a lot of color during the beginning and at the end. tIt It's getting closer to the end. The colors are leaving. As the seasons changes.

NEGATYW Można powiedzieć, że ta Galeria jest wynikiem przeglądania moich starych kliszy filmowych oraz skorelowanych z tym pierwszych, „luźnych" skojarzeń,…
Up
Copyright @Photoblog.com