Popular Sigh posts on PhotoBlog.com

25/2/2018 今朝去左搵else飲早茶 咁早起就差唔多架啦 係時候較返個生理時鐘 之後就去左搵你先 然後就去食午餐 食完行下就返屋企啦 真心 我真係訓唔著🤦🏻‍♀️ 其實假都放夠啦 只係成個人都好懶 啲懶汁出哂黎🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ 好彩聽日唔單止係開學 亦係我最值得期待既日子!❤️❤️❤️…

2/11/2017 It has been a long day Long在於啲學生 其實都值得開心 起碼係自己既問題 只要我改到自己 咁情況就會好啲 但係都係老毛病 一有人講自己既不足 我都唔係一個好勇於接受既人 總係需要啲時間去沈澱 我當然明白自己仲有好多進步既地方啦 但一直以黎都對自己要求好高 所以到頭來都發現…

17/10/2017 今日星期二已經算好過啲 雖然堂都係冇少到 今日趕住要查簿 所以都係好忙 之後就去左辯論 因為聽日要比賽啦 今日你都一樣忙 所以我地有成六個鐘都係忙到冇時間睇電話🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ 之後你就要上堂啦 最後係臨訓前好彩都爭取到五分鐘不停傾計😭😭😭 星期五都要夜放 一諗起成個人都好心灰 So…

The Shirelles - Mamma Said [youtube.com] Contrary to your initial thoughts, the title has nothing to do with a late night encounter with an escort of any sort.…
Up
Copyright @Photoblog.com