Popular Vegetation posts on PhotoBlog.com

Row 1: 孤挺花 / 黃花夾竹桃 / 孤挺花 / 九重葛 / 孤挺花(蒴果與種子) Row 2: 構樹雄花 / 九重葛 / 構樹雌花 / 血桐(蒴果) / 銅錢草 Row 3: 緬梔 / 桑葚 / 陽台植物 / 大葉欖仁開花(穗狀花序) / 孤挺花(蒴果) Row 4: 倒地鈴(蒴果) / 粗勒草開花(佛焰苞) /…

Row 1: 欖仁樹 / 青葙 / 九重葛 / 金露花 / 洋紫荊 Row 2: 青葙 / 孤挺花 / 黑板樹(種子) / 柚子葉 / 九重葛 Row 3: 桑葚 / 皇宮菜 / 孤挺花 / 血桐(蒴果) / 山蘇 Row 4: 柳丁葉 / 長壽花 / 我的陽台 / 雞蛋花 / 血桐(病葉) Row 5: 倒地鈴(蒴果…
Loading...
Up
Copyright @Photoblog.com