Popular Wally posts on PhotoBlog.com

11/12/2017 今日要開始返學啦 但係我都早咗起身 早啲返學校 因為我驚蕩失路 成朝都好攰 但好彩我哋要分組做功課 所以呢都有人陪我食午餐 之後就成日都OK啦 幾開心 然後放左之後 就約咗yeelam出去玩 然後仲食埋馬辣 簡直係人生一大樂事 雖然好攰😴😴😴😴
Up
Copyright @Photoblog.com