Ramin_F's PhotoBlog

چند نمونه ازکارهای عکاسی من وقت و حوصله به خرج بدین و با هر عکس برخوردی مثل یک تابلو نقاشی داشته باشین [email protected]

چند نمونه ازکارهای عکاسی من عکسها کاملآ طبیعی هستند جز مختصر تصحیح رنگ و نور هیچگونه تغییرنرم افزاری روی عکسها انجام نشده و بخارها هم واقعی هستند هوس گرفتن عکسه…

اینم چند نمونه ازعکسای مدلینگ پرتره و مفهومی خیلی از عکسها با نور ثابت ( بدون فلاش ) گرفته شده و جز مختصر ادیت رنگ و نور هیچگونه تغییرنرم افزاری روی چهره سوژه ه…

اینم چند نمونه ازعکسای مدلینگ پرتره و مفهومی خیلی از عکسها با نور ثابت ( بدون فلاش ) گرفته شده و جز مختصر ادیت رنگ و نور هیچگونه تغییرنرم افزاری روی چهره سوژه ه…

اینم چند نمونه ازعکسای مدلینگ پرتره و مفهومی خیلی از عکسها با نور ثابت ( بدون فلاش ) گرفته شده و جز مختصر ادیت رنگ و نور هیچگونه تغییرنرم افزاری روی چهره سوژه ه…
Up
Copyright @Photoblog.com