Φύλλο Δεκεμβρίου

by Egaleo December. 11, 2017 481 views
Αισίως εκδόθηκε και το φύλλο Δεκεμβρίου 2017, αριθμός 366. Έχει 4 μεγάλες σελίδες και 20 μικρές (το έντυπο), ένώ το ηλεκτρονικό έχει 2 μικρές σελίδες παραπάνω

Αισίως εκδόθηκε και το φύλλο Δεκεμβρίου 2017, αριθμός 366. Έχει 4 μεγάλες σελίδες και 20 μικρές (το έντυπο), ένώ το ηλεκτρονικό έχει 2 μικρές σελίδες παραπάνω

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com