No power night ~

by Ti September. 16, 2007 5089 views

cúp điện rảnh rỗi và … quậy quậy :D

Keke…!

ở dưới là những truyện trong đống này :D chụp với máy ảnh cùi nhà Ti ^_^

Ouran school host club

Youth gone wild

Hajime chan ga ichiban

Hana Kimi

Koori no mamono no monogatari

cute face, neh * ^ _^ *

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com