Today, June 26, 2019 is the Malagasy Indendence Day - The 59th anniversary1

by Olga Helys June. 26, 2019 513 views

We celebrate it in June 22 at the Champ de Mars in Paris with songs, dances, a ride around the Eiffel-Tower in tuk-tuk bearing the Malagasy flag&mark of enterprises, a giant picnic. It ended late at night with a popular dance and a torchlight retreat for the kids! === Nous avons célébré la 59e fête de l'Indépendance Malagasy sur le Champ de Mars à Paris le 22 juin avec des chants&danses, promenade aux environs de la Tour-Eiffel en tuk-tuk portant le drapeau&la marque des entreprises malagasy, un pique-nique géant. La fête s'est teminée tard la nuit par une danse populaire et une retraite aux flambeaux pour les petits! === Arahaba velon'aina miaina ny faha-59 tsingerintaona ny Fahaleovantena Malagasy! Ny anay teto Frantsa dia nankalazaina tamin'ny Harendrina teny amin'ny Champ de Mars ny 22 jiona: hira sy dihy, tsangatsangana tamin'ny tuk-tuk miravaka ny saina&mariky ny orinasa malagasy manodidina ny Tour-Eiffel, jakabe sy fizarana fanala ho an'ny ankizy. Niafara tamin'ny sasakalina ny lanonana rahefa avy nampilalao harendrina ny ankizy sy niara-nandihy. Samy ho tahian'Andriamanitra ka hiaina ny manaraka indray isika rehetra! - Hei Li, Olga HELISOA 26,06,2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Photo by © Hei Li, Helys Photos, 2019

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com