Menyusuri Sungai Brunei - PART V

Jong Batu, mempunyai sejarah lama, mengisahkan seorang anak derhaka bernama si Manis yang disumpah ibunya bersama seluruh nakhoda kapalnya menjadi Batu

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    2 There are 2 comments, add yours!