DIRGAHAYU 64 - BERSAMA RAKYAT, PART VIII

The Bodyguard??? No..

Peluang junjung ziarah bersama Kebawah Duli yang sukar untuk dilepaskan

Antara pegawai beruniform pasukan bulan sabit di majlis pada pagi tersebut

Salah seorang kanak-kanak yang hadir menyaksikan suasana bersama rakyat

Pelajar-pelajar tidak melepaskan peluang bersalaman kepada baginda, adinda serta putera-putera baginda

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    0 Be the first one to comment on this post!