Štědrý den

by Dan Leå¡Tina December. 24, 2007 3042 views

Halo bylo i na Štědrý den. Slunce je v pravém dolním rohu za lesem. Jasná věc u dolního okraje obrázku je parhelium čili nepravé Slunce. Jím a Sluncem prochází Parhelický kruh, je z něj vidět část od parhelia nalevo. Parheliem prochází také Malé 22° halo, duhová kružnice kolem slunce. Malého hala se shora dotýká Horní dotykový oblouk, ten je nad sluncem a je otevřen vzhůru. Nad ním je asi Parryho oblouk. Nejvzácnější je asi ta rozplizlá “duha” vlevo, Supralaterální oblouk. Další info: http://ukazy.astro.cz/halo.php [ukazy.astro.cz] . (Luisino údolí, Orlické hory) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Halo appeared also on the Christmas Eve. Sun is in the right bottom corner, behind the trees. The bright “object” at the bottom is a parhelium (sundog). Through it and the Sun goes the Parhelic circle, visible is the part left of the parhelium. 22° halo also goes through the parhelium, but it's a colourful circle round the sun. 22° halo touches the Upper tangent arc at it's top. Above the quite bright Upper tangent arc is probably Parry arc. Most rare is the blurry “rainbow” on the left, the Supralateral arc. Taken in Orlické hory (“Eagle mountains”), Czech rep. Further info in English: http://www.atoptics.co.uk/halosim.htm [atoptics.co.uk]

Podávání 1. chodu štědrovečerní večeře. ((())) Christmas Eve dinner. 24th December is the most important feast of the year here.

  Be the first to like this post
Join the conversation
3
There are 3 comments , add yours!
Leo 12 years, 1 month ago

3 is nice!! love the lighting!

12 years, 1 month ago Edited
Tantatantan 12 years, 2 months ago

wow, great set again! very beautiful!

12 years, 2 months ago Edited
Kayya Macuch 12 years, 2 months ago

obe dve ty posledni fotky vypadaji tak starobyle :] je to mile

12 years, 2 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com