Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"

by Julia November. 19, 2008 9767 views

Huta Cynku “Miasteczko Śląskie” [hcm.com.pl] w Miasteczku Śląskim, Polska
=Zinc Smelter “Miasteczko Śląskie” in Miasteczko Śląskie, Poland
=Fonderie de Zinc “Miasteczko Śląskie” à Miasteczko Śląskie, Pologne

To była wycieczka w ramach przedmiotu “Metalurgia metali nieżelaznych”. =It was a trip on subject of “non-ferrous metals' metallurgy.” =C'était une excursion sur le sujet de “la métallurgie des metaux non-ferreux.”

Produkują: cynk, ołów, kadm, kwas siarkowy.
=They produce: zinc, lead, cadmium, sulfuric acid.
=Ils produit: zinc, plomb, cadmium, acide sulfurique.

  Be the first to like this post
Join the conversation
3
There are 3 comments , add yours!
Vterezia 12 years, 10 months ago

thanks for sharing!!

12 years, 10 months ago Edited
Jumiella 12 years, 10 months ago

Takie lekcje są najfajniejsze. Bardzo dobry reportaż. Od żaru w piecach (zwłaszcza 18) czuje się ciepełko!

12 years, 10 months ago Edited
Michaå‚ 12 years, 10 months ago

Klimatyczne miejsce. Niesamowite kolory na #18.

12 years, 10 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com