different

by Lyency December. 10, 2011 4517 views

hommage à baltassare

  Be the first to like this post
Join the conversation
13
There are 13 comments, add yours!
Mawey 5 years, 9 months ago

moving, while static :-)

5 years, 9 months ago Edited
Herczegl 5 years, 9 months ago

- jó a dumád lyency ; "méregetik egymást"
- szegény kis rabszolgák, még az összeférhetetlenségük is tervezett

5 years, 9 months ago Edited
Herczegl 5 years, 9 months ago

- jesz

5 years, 9 months ago Edited
Lyency 5 years, 9 months ago

baltassare
a very rough translatin of the last variation:

[b]h o p e[/b]

[i]W h e n T h e D e f i c i t
C a l l s F o r U n i q u e n e s s
A r r i v e T h e N e w W i n d s[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e m é n y[/b]

M i k o r A H i á n y
K i á l t E g y e d i U t á n
Ú j S z e l e k F ú j n a k
©
---(,,,)^.^(,,,)---[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Xabolcs 5 years, 9 months ago

mindegyik pontosan olyan, mint a másik, csak a másik nem olyan ;)

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e m é n y[/b]

M i k o r A H i á n y
J e l e n t E g y é n i s é g e t
Ú j S z e l e k F ú j n a k

©
---(,,,)^.^(,,,)---

Nos, azt hiszem eddig tartott, míg megértettem a képet! Holott......
Tetszett! Köszönöm! ;-)[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e m é n y[/b]

N e m H i á b a J ö t t
A R u t i n b ó l K i u t a t
M u t a t ó H i á n y

S z e m e t S z ú r ó H i b a A z
E g y h a n g ú B e o l v a d á s
©
---(,,,)^.^(,,,)--- [/i]

5 years, 9 months ago Edited
Jacki 5 years, 9 months ago

Hmmmm.... I can't seem to find a translator program to understand. :-(

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e n d e z[/b]

H i á n y z ó Ü t e m
H a n g s ú l y o z v a A L á t v á n y t
Á t t e k i n t é s t N y ú j t
©
---(,,,)^.^(,,,)---[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e m é n y[/b]

H i á n y z ó Ü t e m
M o s o l y g ó A j k a k K ö z ö t t
H i b á n a k S z á m í t

A S z a v a k K ö z t i S z ü n e t
A M e g é r t é s t S e g í t i
©
---(,,,)^.^(,,,)---
[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Jacki 5 years, 9 months ago

a true rebel ! :-)

5 years, 9 months ago Edited
Á G N E S 5 years, 9 months ago

[i][b]r e m é n y[/b]

N e m H i á b a J ö t t
A R u t i n b ó l K i u t a t
M u t a t ó H i b a

M e g h a l A V á l t o z a t l a n
A K ü l ö n l e g e s M e g é l
©
---(,,,)^.^(,,,)---[/i]

5 years, 9 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com