different

hommage à baltassare

Join the conversation!
  Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
  Login Sign up

  13 There are 13 comments, add yours!

  • #
   0
   2011.12.15 Edited

   - jó a dumád lyency ; "méregetik egymást"
   - szegény kis rabszolgák, még az összeférhetetlenségük is tervezett

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   baltassare
   a very rough translatin of the last variation:

   [b]h o p e[/b]

   [i]W h e n T h e D e f i c i t
   C a l l s F o r U n i q u e n e s s
   A r r i v e T h e N e w W i n d s[/i]

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   [i][b]r e m é n y[/b]

   M i k o r A H i á n y
   K i á l t E g y e d i U t á n
   Ú j S z e l e k F ú j n a k
   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)---[/i]

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   mindegyik pontosan olyan, mint a másik, csak a másik nem olyan ;)

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   [i][b]r e m é n y[/b]

   M i k o r A H i á n y
   J e l e n t E g y é n i s é g e t
   Ú j S z e l e k F ú j n a k

   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)---

   Nos, azt hiszem eddig tartott, míg megértettem a képet! Holott......
   Tetszett! Köszönöm! ;-)[/i]

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   [i][b]r e m é n y[/b]

   N e m H i á b a J ö t t
   A R u t i n b ó l K i u t a t
   M u t a t ó H i á n y

   S z e m e t S z ú r ó H i b a A z
   E g y h a n g ú B e o l v a d á s
   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)--- [/i]

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   Hmmmm.... I can't seem to find a translator program to understand. :-(

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   [i][b]r e n d e z[/b]

   H i á n y z ó Ü t e m
   H a n g s ú l y o z v a A L á t v á n y t
   Á t t e k i n t é s t N y ú j t
   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)---[/i]

  • #
   0
   2011.12.13 Edited

   [i][b]r e m é n y[/b]

   H i á n y z ó Ü t e m
   M o s o l y g ó A j k a k K ö z ö t t
   H i b á n a k S z á m í t

   A S z a v a k K ö z t i S z ü n e t
   A M e g é r t é s t S e g í t i
   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)---
   [/i]

  • #
   0
   2011.12.12 Edited

   [i][b]r e m é n y[/b]

   N e m H i á b a J ö t t
   A R u t i n b ó l K i u t a t
   M u t a t ó H i b a

   M e g h a l A V á l t o z a t l a n
   A K ü l ö n l e g e s M e g é l
   ©
   ---(,,,)^.^(,,,)---[/i]