L E H E L's essay Posts

remarks on minimalist photography — it is much easier to put a definition into words than achieve it adequately through images. this is the conclusion that i…

“gooorgeous” artifacts might easily cause stomach ache, skin rash, and they might provoke other acute symptoms. this kind of response to “beautiful” can be the…

“gyönyörűséges” műtárgyak könnyen okozhatnak gyomorfájást, viszketegséget, és egyéb fájdalmas tüneteket. a “szépre” adott effajta válasz lehet az egészséges…

the Victorian art critic, John Ruskin, argued that beauty has an objective and unchanging existence . this view would not be accepted today as it was considered…

a viktóriánus művészetkritikus John Ruskin szerint a szépség objektiv és változatlanul létező . ma ez a nézet elfogadhatatlan lenne, mint ahogy túl konzervatív…

“photoethic” usually refers to moral codes or rules that control the activity of the photojournalist, such as: - do not intentionally alter or influence events …

a “fotoetikát” többnyire illemkódexszel vagy olyan előírásokkal szokás azonosítani, melyek a fotóújságírók tevékenységét szabályozzák, pl. - ne avatkozz…

an unknown artist decorated the walls of our bathroom with the script and the related illustrations: “Nature is the art of God” here is the first challenge,…

ismeretlen művész helyezte el fürdőszobánk falán az írást és a hozzá tartozónak is tekinthető illusztrációt: “Isten műv(észet)e a természet” íme az első…

since the contemporary view does not consider beauty as an innate quality of the objects one can describe by specifications, the same must be true for its…

mivel a a mai felfogás szerint a szépség nem valamiféle magában foglalt specifikálható tulajdonsága a dolgoknak, ugyanez érvényes kell legyen ellentétére a…

the dubious usefulness and the obvious failure of defining beautiful in objective terms lead to asking different questions concerning the role of the individuum…

a szép védelmezésének objektív definíciókkal megkisérelt nyilvánvaló sikertelensége az individuumra irányítja a figyelmet. így vetődik fel az egyén szerepének…

one can call a woman, a building, a piano piece, a fragrance, a pissoire, even a geometry proof beautiful. but do we know what is beauty, anyway? as a matter of…

egy nő, egy építmény, egy zongora darab, egy illat, egy wc kagyló, sőt egy geometria bizonyítás is lehet szép. de tudjuk-e egyáltalán, mi az, hogy szép? ami azt…

Neil Postman (1931 - 2003) was an American author, media theorist and cultural critic. he was a humanist, who believed that new technology can never substitute…

there is a small photography museum in Budapest, called the House of Hungarian Photography. it is an actual house, a several story richly decorated…

photography “officially” arrived in 1839 due to the simultaneous work of several European inventors. the complicated and expensive DAGUERREOTYPE process became…

one of the primary objectives of visual art(ists) consists in representing solid objects, buildings, etc., relative to each other on a flat surface so as to…
Loading...
Up
Copyright @Photoblog.com