2/09/2013. Echocardiography - how looks progress of science and technology

by Krystyna Knypl September. 02, 2013 4293 views

# 1
Jeden z pierwszych dostępnych w Polsce ultrasonokardiografów, wyprodukowany jako model prototypowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Rok 1970.
One of the first available in Poland ultrasonocardiographs, produced as a prototype model at the Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences. Year 1970.
(from my archive)

# 2
Ja w roku 1970 badam pacjenta za pomocą pokazanego wyżej ultrasonokardiografu. Me researching in 1970 patient using ultrasonocardiograph shown above.
( from my archive)

# 3
Tak wyglądały obrazy uzyskiwane z ultrasonokardiografu - zdjęcie przedstawia moją pracę doktorską, obronioną w 1974 roku. Obrazy te nazywano M - mode. Dziś możemy powiedzieć 1-D. Następny etap w rozwoju ultrasonokardiografii to były obrazy 2 D. Obecnie mamy do dyspozycji obrazy 3 D.

Postęp wiedzy i techniki jest imponujący, a wspomnienia rozczulające…

Such were the images obtained from ultrasonocardiograph - picture shows my doctoral thesis, defended in 1974. These images were called M - mode, today we can say 1 - D. The next step in the development of ultrasonocardiography were images 2 D, currently, we have 3 D images.

The progress of science and technology is impressive, and the memories are so touching…
(from my archive)

# 4
Tak wygląda zaprezentowany podczas kongresu European Society of Cardiology 2013 w Amsterdamie najnowocześniejszy echokardiograf firmy Philips wykorzystujący EPIQ system. Zaprezentowany echokardiograf pozwala na uzyskiwanie bardzo dokładnych obrazów serca, jego wnętrza, szczegółów budowy anatomicznej.
Uczestniczyłam w konferencji prasowej podczas której zaprezentowano dziennikarzom EPIQ system.
( photo from press service)

# 5
Obraz 3 D wnętrza serca uzyskiwany z EPIQ system
(photo from press service)

  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments , add yours!
Finbarr 7 years ago

Nice post !

7 years ago Edited
Walter 7 years ago

OMG!

7 years ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com