8/10/2016. Historia odtwarzana z fotografii rodzinnych

by Krystyna Knypl October. 08, 2016 2197 views

Fotografia rodzinna wykonana w zakładzie fotograficznym Gancwol http://bbc.mbp.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1659&from=publication

# 1

# 1

Bohaterka ze zdjęcia siedzi w środku Katarzyna z domu Konopacka (1856 - 1921)

Katarzyna w wieku 16 -17 lat wyszła za mąż za Jana Szwackiego i po sprzedaniu domów ( Domu? Pałacyku Konopackiego? - być może w 1871 roku miała miejsce owa sprzedaż) kupiła z mężem "pół Garwolina".

Jej siostra Franciszka (?) wyszła za mąż za Kozłowskiego z Garwolina

Jan Szwacki (1850 -1907) 

pochodził z Siedlec, ojciec farmaceuta miał tam aptekę.

Jan miał 6 braci, wszyscy skończyli studia. Jeden z nich odziedziczył aptekę w Siedlcach, inny był prawnikiem. Jan prowadził biuro podań i zajmował się polityką.

Brał czynny udział w powstaniu w 1905 roku przeciw carowi. Uwięziony nabawił się gruźlicy i zmarł.

Katarzyna i Jan Szwaccy mieli pięcioro dzieci - widoczne są na zdjęciu - to Antoni, Józef, Władysława, Bronisława, Janina.

Antoni (1874 - 1915) 

urodzony w Warszawie. Oficer rezerwy, naczelnik banku w Warszawie, ożenił się z Janiną która opuściła zakon po 9 latach pobytu w nim. Ślub w wzięli w kościele św.Krzyża w Warszawie. Mieli syna Janka urodzonego w 1915 roku. Antoni zginął na dworcu wraz z ordynansem, od odłamka bomby. Janina zmarła w 1921 roku na tyfus. Janek wychowany przez rodzinę matki skończył Politechnikę i jako dr inż. pracował w Instytucie w Świerku, Zmarł w 1951 roku. 

http://webcache.googleusercont...

Józef (1879 - 1911)

pracował w banku, zakochał się w kuzynce, wobec braku zgody matki na małżeństwo postrzelił się w klatkę piersiową, zmarł w 1911 roku na gruźlicę.

Władysława (1887 - 1916)

wyszła za mąż za Stanisława Hublewskiego, skarbnika Banku Polskiego w Warszawie

Mieli dwoje dzieci Halinę (1907 -1981) Jerzego (1902 - zmarł na gruźlicę jako student)

Bronisława (1887 - 1922)

wyszła za mąż za Władysława Tylmana w 1911 roku

Dzieci: Zofia (1913-2004), Jadwiga (1919 - 2005), Leokadia (1922 - 1923) Bronisława zmarła na zapalenie wyrostka robaczkowego powikłane zapaleniem otrzewnej w wieku 35 lat.

Janina (1887 - 1917) 

przeziębiła się na balu sylwestrowym, wychodząc w cienkiej sukni na dwór) i zmarła w 3 miesiące po zapaleniu płuc na "galopujące suchoty" na 6 tygodni przed planowanym ślubem z Romanem Grzegorzewskim ( cukiernikiem w Garwolinie), jej narzeczony nigdy nie ożenił się, zmarł na gruźlicę. 

Chronologia, fakty, dane

1808 - od tego czasu są akta stanu cywilnego w archiwum państwowym https://www.warszawa.ap.gov.pl...

1819 -pierwsza synagoga na Pradze

1832 - dołączono do gminy warszawskiej gminę żydowską z Pragi

1854 - w Warszawie jest czterech Konopackich: Alojzy, Kacper, Michał i Leon . Prawdopodobnie Leon, który jest geometrą był ojcem Ksawerego poradził mu zakup placów na Pradze. W spisie mieszkańców figuruje Leon jako urzędnik zamieszkały przy ulicy Nowogrodzkiej 27.

1855 (???) Ksawery żeni się z tajemniczą panną, prawdopodobnie z żydowskiego domu, nie jest znane jej ani imię ani nazwisko , jeżeli ślub odbył się w obrządku rzymsko - katolickim to może w MB Loretańskiej, bowiem kościół ten był jedyną świątynią wówczas na Pradze

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/p... 

1856 - rodzi się Katarzyna ( w Warszawie?), córka Ksawerego i NN. W metryce Katarzyny powinno być imię i nazwisko panieńskie matki

Katarzyna miała też siostrę, ale jej imię ani losy nie są znane

1856/58 - ukazują się trzykrotne ogłoszenia Ksawerego w Kuryerze Warszawskim o sprzedaży placów ( w innym miejscu, że parcelacja była w 1861 roku )

Michał Pilich o pałacyku http://www.ngp.pl/str/tekst581...

1861/1865 trwa budowa Pałacyku Konopackiego

# 2

# 2

Strzelecka to Pałacyk Konopackiego - Zaokopowa to synagoga pod budowę które Ksawery podarował plac, Kłopotowskiego 4 to dom Fajansów.

Wszystko w zakresie walking distance!

1862 - połączenie kolejowe Warszawy z Petersburgiem, i cztery lata potem z Terespolem

1864 - na Pradze  żyje 72 800 Żydów (33% ludności)

O Ksawery Konopackim - z korespondencji z panem Michałem Pilchem:

Prawie każdy z artykułów opisujących pierwsze lata Nowej Pragi wychwala zdolność organizacyjną Ksawerego Konopackiego. Osoby nabywające od niego działki uzyskiwały je na własność, a każda z posesji otrzymywała księgę hipoteczną. Rozwojowi Nowej Pragi sprzyjało to, że działkę nabywano już po zapłaceniu niewielkiej części należności. Resztą spłacano Konopackiemu "jako dług prosty na gruncie, z opłatą 5%. Rękojmię pewności kapitału stanowiła tu jedynie pracowitość i zabiegłość nabywców..".

1867 - artykuł w Kurierze Ilustrowanym ze zdjęciem Pałacyku

1870 -  ostatni przejaw jego działalności na Nowej Pradze datuje się na rok 1870 (sprzedaż posesji nr 81 przy Środkowej Aronowi Śpiewakowi).

http://www.ngp.pl/str/tekst581...

1872 Katarzyna z Konopackich wychodzi za mąż z Jana Szwackiego ( ma 16 lat)

możliwe że ochrzczona w Kościele MB Loretańskiej i być może tam brała ślub (???) może nazwisko panieńskie jej tajemniczej matki

1873 - sprzedaż Pałacyku Konopackiego i placów.

Właścicielką zostaje Magdalena Kotowicz, z domu Mingin

1875 - hipoteka założona na Pałacyk Konopackiego, właściciele Abraham Glewicht, Konstanty Kwint i dzieci po Józefie Kafnetów - tym osobom Katarzyna sprzedała pałacyk.

1880 - Ksawery jest wspominany jako śp. w artykule w Kurierze Warszawskim nr 210 z 10 września, wyklucza to pochówek na cmentarzu bródnowskim, a sugeruje na kamionkowski

1885 ( lub 1887) urodziła się Władysława ( Katarzyna miała wtedy 29 lat)

1895 -zdjęcie Katarzyny z mężem i dziećmi ( ma 39 lat)

1900 - zburzono Starą Synagogę Nowopraską, plac pod jej budowę podarował Ksawery

1907 -urodziła się Halina Hublewska, córka Władysławy ze Szwackich i Stanisława Hublewskiego

# 3

# 3

Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie

1913 - zmarła Władysława Szwacka gdy Halina miał 9 lat i przez następnych 8 lat była pod opieką Katarzyny ( już chorej i leżącej) oraz drugiej żony Hublewskiego

1924 - zmarła Katarzyna Szwacka, córka Ksawerego Konopackiego i Belli z Fajansów(?), pochowana na cmentarzu w Garwolinie w grobowcu rodziny Szwackich, (w akcie zgonu Katarzyny powinno być nazwisko panieńskie)


  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com