29/05/2017.Oksytocyna - odcinek czwarty

by Krystyna Knypl May. 29, 2017 410 views

Poprzedni odcinek bloga https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/28/28052017-oksytocyna-odcinek-trzeci/

Każdy dzień pokazywał rosnącą przepaść pomiędzy tym co wiedzieli świadczeniobiorcy o sobie, a co stwierdzali w ich organizmach świadczeniodawcy.

Tak dalej być nie mogło! Powodowało to bolesną frustrację świadczeniobiorców, że za ich składki nie są obsługiwani tak jak tego sobie życzą. A w końcu nie po to płacili i płacą, żeby nie dostać produktu takiego jak im się podoba! Jeżeli ktoś idzie do sklepu po chleb, a sprzedawca wciska mu marchewkę to chyba nie jest w porządku! - mówił dr Bartolomeo Karierra - Nieuwierra na kolejnej konferencji prasowej.

# 1 Rzesze oddanych prawników ruszyło na pomoc

# 1 Rzesze oddanych prawników ruszyło na pomoc

Powodowało to wiele niepotrzebnych stresów napięć i trudności w funkcjonowaniu Doskonałego Systemu Ochrony Zdrowia. Jedynym wyjściem było zorganizowanie szybkich szkoleń podyplomowych z click(ologii) medycznej. Wprowadzono wobec wszystkich świadczeniodawców z PWZ obowiązek zgromadzenia 100 punktów z tej jakże potrzebnej dziedziny wiedzy medycznej, jako niezbędnego warunku podpisania nowego kontraktu z Narodowym Bratem Płatnikiem (NBP) .

Potwierdzeniem wchłonięcia wiedzy były pytania testowe. Przewidziano także pytania dopuszczające do studiowania click(ologii) medycznej, testujące wiedzę świadczeniodawcy na poziomie podstawowej wiedzy o tym jak powinien funkcjonować system.

Czy wskazaniem do udania się na SOR o 2:30 w nocy jest:

a. katar trwający od 22:00 dnia poprzedniego, a więc już już dwie doby, złośliwie atakujący organizm płatnika składek

b. świąd odbytu trwający od lat i utrudniający bezstresową egzystencję

c. zagubienie recepty wystawionej na babcię przed rokiem przez jej Roślinnego, która to babcia akurat przyjechała w odwiedziny do świadczeniobiorcy

d. wszystkie powyższe

e. żadna z powyższych.

Pierwsza sesja wykazała zatrważającą niewiedzę wśród świadczeniodawców. Trudno to zrozumieć, ale aż 99,9% zakreślało odpowiedź "e", choć każde dziecko wie, że jedynie słuszna jest oczywiście odpowiedź "d". Trzeba było działać i szerzyć jedynie słuszną wiedze medyczną.

Zastępy najbardziej doświadczonych świadczeniobiorców, prawników i innych noctors aktywnie włączyły się do pracy na napisaniem dzieła Medical Click(ology) Mannual.

Do zespołu autorów przyszłego podręcznika powołano 7 absolwentów studiów licencjackich w dziedzinie żurnalistyki medycznej, 3 przedstawicieli biura ochrony praw świadczeniobiorców, 12 pracowników z centrali Narodowego Brata Płatnika (NBP) oraz jednego przedstawiciela świadczeniobiorców z nieczynnym Prawem Wykonywania Zawodu (PWZ). Wybór tego ostatniego członka zespołu redakcyjnego nie był przypadkowy - gdyby miał on czynne PWZ jego wiedza była by niewiarygodna i trudna do zaakceptowania. Wiedza to w końcu rzecz nabyta, można nabyć wiedzę taka i owaką.

Dla świadczeniodawców, którzy nie szczędzili wysiłków na odcinku dzielenia się Ępatią z potrzebującymi przewidziano oznakę Honorowy Dawca Ępatii (HDĘ), uprawiała ona do udzielania bezpłatnych porad całodobowo, przez internet, telefon i w miejscu wezwania każdemu potrzebującemu. Oznaka HDĘ chroniła dawcę ępatii przed bezpodstawnymi podejrzeniami, że pracuje dla pieniędzy!

Posiadacz odznaki gdy przybywał na miejsce nagłego zdarzenia, jak wspomniany katar albo świąd odbytu, zaraz na wstępie pokazywał odznakę HDĘ i tym prostym gestem uwalniał świadczeniobiorcę od kłopotliwej rozterki "płacić czy nie płacić? a tak w ogóle to ile mu się należy?". Było jasne, że usługa medyczna będzie provided free of charge, jak mawiają Amerykanie.

Następny odcinek bloga https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/30/30052017oksytocyna-odcinek-piaty/

Pozostałe odcinki

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/26/26052017oksytocyna-odcinek-pierwszy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/27/27052017-oksytocyna-odcinek-drugi/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/28/28052017-oksytocyna-odcinek-trzeci/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/29/29052017oksytocyna-odcinek-czwarty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/30/30052017oksytocyna-odcinek-piaty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/31/31052017oksytocyna-odcinek-szosty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/01/01062017-oksytocyna-odcinek-siodmy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/02/02062017oksytocyna-odcinek-osmy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/03/03062017-oksytocyna-odcinek-dziewiaty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/04/04062017oksytocyna-odcinek-dziesiaty/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com