30/05/2017.Oksytocyna - odcinek piąty

by Krystyna Knypl May. 30, 2017 482 views

Poprzedni odcinek bloga https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/29/29052017oksytocyna-odcinek-czwarty/

Zdrowie narodu wymagało gospodarki planowej. Było zbyt ważne żeby wszystko odbywało się na łapu-capu, od wizyty do wizyty. Podczas narady w Rekseli podjęto decyzję o wdrożeniu Narodowego Planu Uzdrawiania Zdrowych. Tak, tak zdrowych! To nie jest żadna pomyłka! Chory wiadomo zawsze będzie chorym i o sukces wizerunkowy w takich przypadkach trudno, a sukces w polityce był najważniejszy.

# 1 A co ty zrobiłeś dla zdrowia narodu?

# 1 A co ty zrobiłeś dla zdrowia narodu?

Dr Bartolomeo Karierra - Nieuwierra zlecił zaprzyjaźnionej firmie graficznej opracowanie odpowiednich plakatów. W każdej placówce medycznej na ścianach gabinetów, przed biurkami doktorów, zawisły plakaty z napisem: coś ty zrobił dla Narodowego Programu Uzdrawiania Zdrowych?

# 2 Darmowe Przytula nie! Wolontariusze witają świadczeniobiorców w progach przychodni

# 2 Darmowe Przytula nie! Wolontariusze witają świadczeniobiorców w progach przychodni

Wszystkich rezydentów zobowiązano do dyżurów przy wejściu do przychodni z napisem Free Hugs czyli Darmowe Przytulanie. Każdy wchodzący świadczeniobiorca mógł przytulić się do rezydenta, a rezydent doświadczyć niepowtarzalnego przeżycia niesienia pomocy będącym w potrzebie.

# 3 Kolejka po Darmowe :Przytulanie

# 3 Kolejka po Darmowe :Przytulanie

Nic więc dziwnego gdy taki rezydent wracał do domu po 24 godzinnym dyżurze Darmowego Przytulania to nie w głowie mu było przytulanie własnej narzeczonej lub narzeczonego. Opuszczone, niedotulone dziewczyny rezydentów łkały po mediach o swym Rezydenckim Zespole Niedotulenia, a jeżeli dodamy do tego liche zarobki to już robiło się ponuro.

Posługiwanie się staromodną terminologią lekarz/pacjent naruszało jedynie słuszną ideę poprawności politycznej i dowodziło nierówności. Terminologia ŚWIADCZENIO dawca/biorca była neutralna - jeden daje, drugi bierze bez piętnowania kogokolwiek. Z uwagi na niepoprawność polityczną Gazeta dla Lekarzy została urzędowo przemianowana na Gazetę dla Świadczeniodawców, a redaktor naczelna obowiązkowo sfotografowana w stroju militarnym z nowym gustownym, służbowym nakryciem głowy.

# 4 Redaktor naczelna Gazety dla Świadczeniodawców ( dawniej Gazety  dla Lekarzy)

# 4 Redaktor naczelna Gazety dla Świadczeniodawców ( dawniej Gazety dla Lekarzy)

Następny odcinek bloga https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/31/31052017oksytocyna-odcinek-szosty/

Pozostałe odcinki

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/26/26052017oksytocyna-odcinek-pierwszy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/27/27052017-oksytocyna-odcinek-drugi/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/28/28052017-oksytocyna-odcinek-trzeci/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/29/29052017oksytocyna-odcinek-czwarty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/30/30052017oksytocyna-odcinek-piaty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/05/31/31052017oksytocyna-odcinek-szosty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/01/01062017-oksytocyna-odcinek-siodmy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/02/02062017oksytocyna-odcinek-osmy/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/03/03062017-oksytocyna-odcinek-dziewiaty/

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/04/04062017oksytocyna-odcinek-dziesiaty/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com