10/05/2018. Złoty Dyplom Lekarza -rozdział 2: jak to się zaczęło?

by Krystyna Knypl May. 10, 2018 465 views

Poprzedni rozdział https://www.photoblog.com/mimax2/2018/05/10/10052018-zloty-dyplom-lekarza-rozdzial-1-wstep/

Rozdział 2. Jak to się zaczęło?

# 1 Przy ul.Chocimskiej 22 mieścił się Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

# 1 Przy ul.Chocimskiej 22 mieścił się Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Gdy patrzę na moją fotografię z czasów licealnych to widzę, że właściwie byłam dzieckiem podjęłam decyzję zdawania na medycynę - i nie mam tu na myśli motywu robienia zastrzyków misiom jako dziecięcej inspiracji do zostania lekarzem. W moim rodzinnym domu nie było strzykawek, a i z misiami było krucho. Inne czasy, inne budżety niż współczesne.

# 2 Licealistka która postanowiła zostać lekarzem [ Maść Tygrysia - ilustracje - licealistka]

# 2 Licealistka która postanowiła zostać lekarzem [ Maść Tygrysia - ilustracje - licealistka]

Moi rodzice byli nauczycielami, przy czym matka przez pewien czas pracowała jako redaktor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich, który mieścił się przy ul.Chocimskiej 22 ( obecnie siedziba GBL), a potem przy ul.Długiej 38/40. W istotny sposób przyczyniło się miejsce pracy matki do zostania lekarzem.

Wszystkim powszechnie wiadomo, że do medycyny trzeba mieć powołanie. Jak to przedstawiało się w moim przypadku? Po latach opisałam to w mojej powieści Maść Tygrysia następująco:

Powołanie do medycyny. Co w istocie oznacza? Czy jest to wpływ sił nadprzyrodzonych wywierany na z góry upatrzoną jednostkę z powodów tylko owym siłom znanym? Wewnętrzny przymus? Przypadkowa decyzja, która obrosła w legendę powtarzaną przez wszystkich tych, których nie dotyczy?

Emocjonalny zwrot, który każdy rozumiał tak, jak było mu wygodnie? Wiele pytań i żadnej dobrej odpowiedzi. Im dłużej Matylda Przekora zastanawiała się nad znaczeniem tego tajemniczego, może zgoła mistycznego określenia, tym mniej wiedziała, na czym całe zamieszanie z powołaniem polega. Gdy po latach uprawiania medycyny usłyszała termin wahania powołania, wszystkie dotychczasowe przemyślenia stały się jakby mniej wartościowe. Czy miało to znaczyć, że skoro możliwe są niestabilne stany powołania, to może się ono wahnąć w nieprzewidzianym kierunku i ją, Matyldę, minąć? Im dłużej obcowała z medycyną praktyczną, tym więcej narastało pytań.

W klasie maturalnej trzeba było się ostatecznie zdecydować, czy posiada się owo powołanie, czy też nie. Niczego szczególnego w sobie nie czuła, poza świadomością konieczności wyboru kierunku studiów Po dość długich rozmyślaniach zdecydowała się zdawać na medycynę.

Podobał się jej argument przytoczony przez matkę podczas rodzinnej dyskusji, że lekarz wykonuje wolny zawód.

– Powiedz mi, co to znaczy wolny zawód? – zapytała matkę.

– Możesz wykonywać ten zawód wszędzie, bo warsztat pracy zawsze masz przy sobie – odpowiedziała matka.

– A co to jest ten warsztat pracy? – dociekała Matylda.

– Twoja wiedza i umiejętności – usłyszała w odpowiedzi. – Zdobywaj wiedzę przez całe życie, wtedy twój warsztat pracy zawsze będzie nowoczesny. I jeszcze jedna ważna sprawa, Matyldo: bądź bardzo uważna ze składaniem swojego podpisu, są miejsca bezpieczne i miejsca niewarte umieszczania w nich autografu.

– A co to znaczy? – drążyła Matylda.

– Powiem ci krótko: podpisuj się tylko na szpitalnej liście płac i na liście obecności – oznajmiła matka. Choć słowa te padły ponad pół wieku temu w innym świecie, w innej krainie, zachowały uniwersalną i ponadczasową aktualność."

Już jako licealistka znałam nazwiska słynnych lekarzy, którzy pracowali w latach 60 tych w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich ( PZWL ) (Jerzy Babecki, Bogdan Kamiński, Artur Dziak, profesorowie Akademii Medycznej ) lub byli autorami książek wydawanych przez to wydawnictwo i pojawiali się w opowieściach mojej matki Haliny Łapińskiej ( Eleonora Reicher, Alicja Blaim, Antoni Horst).

W 1961 roku PZWL wydał książkę dla studentów Higiena ogólna pod redakcją prof. Marcina Kacprzaka. Redaktorem czuwającym nad przygotowaniem książki od strony językowej i wydawniczej była moja matka. Jak to bywa z dziełami zbiorowymi, książka wymagała sporego nakładu pracy redakcyjnej. Redaktorom PZWL po wydrukowaniu zwykle przysługiwał bezpłatnie jeden egzemplarz książki.

# 3 Podręcznik Higiena ogólna pod redakcja prof. M. Kacprzaka z dedykacją dla mojej matki i podpisami współautorów [ Maść Tygrysia ilustracje - higienakacprzaka]

# 3 Podręcznik Higiena ogólna pod redakcja prof. M. Kacprzaka z dedykacją dla mojej matki i podpisami współautorów [ Maść Tygrysia ilustracje - higienakacprzaka]

Na zakończenie procesu wydawniczego odbyło się spotkanie redaktora naukowego, czyli profesora Marcina Kacprzaka i redaktora wydawnictwa, czyli mojej matki. Pan profesor w pięknych słowach podziękował za wkład pracy nad książką. Dodał też, że jest jej bardzo zobowiązany i gdyby była w potrzebie, to zawsze chętnie pomoże.

W niespełna rok później, w 1962 r., zdałam na wydział lekarski Akademii Medycznej z ocenami: biologia – bardzo dobry, chemia – dobry, fizyka – dostateczny.

Suma punktów nie wystarczyła, aby dostać się na studia z ogólnej puli miejsc. W owych czasach istniały tzw. miejsca rektorskie, którymi dysponował rektor uczelni i nie był on związany kryteriami dotyczącymi ogólnej puli miejsc.

Matka pamiętając deklarację profesora Marcina Kacprzaka, zdecydowała się na wizytę w jego gabinecie i miała zamiar poprosić o przyjęcie mnie na miejsce rektorskie. Gdy stremowana dotarła do sekretariatu profesora, okazało się, że pan profesor leży w szpitalu z powodu zawału serca. Opowiedziała sekretarce powód swego przybycia, a sekretarka obiecała przekazać jej prośbę profesorowi.

Sprawa została przekazana panu profesorowi Marcinowi Kacprzakowi, który jeszcze podczas pobytu w szpitalu wydał decyzję przyjęcia mnie na wydział lekarski, w trybie przyznania mi tzw. miejsca rektorskiego.

# 4 Egzamin wstępny pisałam na sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej, a egzamin ustny zdawałam przy ulicy Filtrowej w jednej z sal Studium Wojskowego, które było na 4 tym piętrze dziekanatu [ Indeks studiów AM ]

# 4 Egzamin wstępny pisałam na sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej, a egzamin ustny zdawałam przy ulicy Filtrowej w jednej z sal Studium Wojskowego, które było na 4 tym piętrze dziekanatu [ Indeks studiów AM ]

Profesor Marcin Kacprzak studiował medycynę w latach 1908 - 1914 na Sorbonie, był stypendystą Fundacji Rockefellera w latach 1922 -1924, podczas stypendium poznawał organizację ochrony zdrowia w Johns Hopkins University w Baltimore. Rektorem Akademii Medycznej w Warszawie był w latach 1955 - 1962.

# 5

# 5

Miałam okazję zetknięcia się z panem profesorem Marcinem Kacprzakiem, który przyszedł do nas na wykład z higieny ogólnej prowadzony przed doc. Zbigniewa Brzezińskiego na sali wykładowej gmachu Państwowego Zakłądu Higieny. Został powitany przez studentów owacją na stojąco - był legendą dla wszystkich.

Następny rozdział https://www.photoblog.com/mimax2/2018/05/11/11052018-zloty-dyplom-lekarza-rozdzial-3-studia-na-akademii-medycznej/

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com