23/05/2018. Złoty Dyplom Lekarza - rozdział 28: tytuł specjalisty European Society of Hypertension

by Krystyna Knypl May. 23, 2018 533 views

Poprzedni rozdział https://www.photoblog.com/mimax2/2018/05/23/23052018-zloty-dyplom-lekarza-rozdzial-27-pora-na-restrukturyzacje-zawodowa/

Rozdział 28: Tytuł specjalisty European Society of Hypertension

Podczas pobytu w Mediolanie dowiedziałam się o zamiarze nadawania lekarzom specjalizującym się w leczeniu nadciśnienia tętniczego tytułu specjalisty europejskiego. Na stoisku European Society of Hypertension (ESH) można było otrzymać odpowiednie formularze do aplikowania o ten tytuł.

Kwestionariusz miał 11 stron, na których trzeba było opisać swoje osiągnięcia zawodowe z zakresu hipertensjologii. Miałam na koncie 37 publikacji naukowych, doktorat z kardiologii, udział w dwu ogólnopolskich badaniach klinicznych leków hipotensyjnych (kaptoprilu i labetalolu) – uznałam, że dorobek jest wystarczający do ubiegania się o taki tytuł

Wypełniłam wszystkie rubryki kwestionariusza i 9 września 1999 roku wysłałam dokumentację do Mediolanu. Decyzję aplikujący kandydaci mieli poznać podczas kongresu w Göteborgu (29.05-03.06.2000). Trzeba było więc jechać!

Niestety rozpatrywanie naszych kandydatur przesunięto na 2001 rok z powodu nieobecności na posiedzeniu kwalifikującym przedstawiciela z Polski.

# 1 Mój dyplom specjalisty ESH { Maść Tygrysia certyfikat]

# 1 Mój dyplom specjalisty ESH { Maść Tygrysia certyfikat]

Był więc bardzo dobry powód, aby pojechać na kolejny kongres do Mediolanu, zwłaszcza, że drogę już znałam! W czasach raczkującego jeszcze internetu niełatwym zadaniem była indywidualna organizacja wyjazdu. Udało mi się odnaleźć biuro podróży, które rezerwowało hotele w Mediolanie. Zapłaciłam z góry gotówką i otrzymałam voucher, na podstawie którego zakwaterowano mnie w hotelu Relais Mercure (535 złotych za noc, byłam tam od 14 do 20 czerwca 2001).

# 2 Kongres ESH w Mediolanie, po lewej za stołem prezydialny  prof.Louis Ignarro { Maść Tygrysia ilustracje ]

# 2 Kongres ESH w Mediolanie, po lewej za stołem prezydialny prof.Louis Ignarro { Maść Tygrysia ilustracje ]

Jednym z ciekawszych wydarzeń naukowych na tym kongresie była sesja z udziałem profesora Louisa Ignarro, laureata Nagrody Nobla z 1998 roku za odkrycie mechanizmu działania tlenku azotu.

# 3 Podczas wywiadu z prof. Louisem Ignarro w Warszawie, w dłoni trzymam jeszcze dymiący dyktafon [ Maść Tygrysia ilustracje -louis]

# 3 Podczas wywiadu z prof. Louisem Ignarro w Warszawie, w dłoni trzymam jeszcze dymiący dyktafon [ Maść Tygrysia ilustracje -louis]

Miałam zaszczyt kilka lat później poznać osobiście profesora Ignarro w Warszawie (2006 rok) i przeprowadzić z nim krótki wywiad.

Wywiad z prof. Louisem J.Ignarro

Profesor Louis J. Ignarro, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1998 roku, opowiada o swej drodze do nagrody oraz o tym, jak wpłynęła ona na jego życie i pracę.

KK.: Jakie czynniki i okoliczności spowodowały, że został pan profesor laureatem Nagrody Nobla?

Profesor Louis J. Ignarro: Było ich wiele. Zacznę od tego, że niewątpliwie duże znaczenie miały czynniki, które określiłbym jako genetyczne i rodzinne. Choć moi rodzice nie mieli formalnego wysokiego wykształcenia, to odegrali dużą rolę w kształtowaniu mojej osobowości. Ojciec, z zawodu cieśla, był człowiekiem bardzo zdolnym manualnie i kreatywnym. Rodzina, ojciec i matka zawsze motywowali mnie do nauki. Mówiąc ogólnie, nie bez znaczenia jest system edukacji. Ważni są nauczyciele i wyposażenie ośrodków nauczania. Wreszcie w pracy naukowej niezmiernie istotne jest publikowanie wyników prac w pismach o uznanej pozycji na świecie, cenionych przez międzynarodowe gremia. Nie może to być sporadyczne opublikowanie jednego doniesienia, lecz powinna to być systematyczna aktywność. To jest prawdopodobnie jedna z ważniejszych składowych prowadzących do sukcesu na arenie międzynarodowej. Trzeba bezustannie pracować. Muszę powiedzieć, że jako młody farmakolog pracowałem bardzo ciężko, nie ciesząc się nawet widokiem słońca w ciągu dnia. Nie tylko dlatego, że moja pracownia nie miała okien, ale ja dosłownie całe dni spędzałem w laboratorium.

KK.: Jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jak ojczyzna uhonorowała pana po otrzymaniu Nagrody Nobla?

Profesor Louis J. Ignarro: Wszyscy laureaci Nagrody Nobla są zapraszani na spotkanie z prezydentem. W czasie gdy otrzymałem nagrodę prezydentem był Bill Clinton. Zostaliśmy z moją żoną Sharon zaproszeni do Białego Domu na obiad. Spotkanie trwało około pięciu godzin, a Bill Clinton był bardzo miłym gospodarzem. Są politycy, którzy potrafią być sympatyczni tylko przed kamerą. W odróżnieniu do nich Bill Clinton jest człowiekiem o ujmujących manierach niezależnie od okoliczności.

KK.: Czy Nagroda Nobla zmieniła pana życie?

Profesor Louis J. Ignarro: O tak, moje życie kompletnie się zmieniło! Po otrzymaniu Nagrody Nobla człowiek rozpoczyna zupełnie inne życie. Jest ono nadal bardzo pracowite, ale w odmienny sposób. Przede wszystkim nie

jest ograniczone tylko do pracy w laboratorium. Laureat Nagrody Nobla ma wiele zajęć na zewnątrz, poza swoim laboratorium naukowym, i to jest ta pierwsza, główna różnica

KK.: Czy to prawda, że dla laureata Nagrody Nobla najtrudniejszy jest pierwszy rok po otrzymaniu nagrody?

Profesor Louis J. Ignarro: Istotnie pierwszy rok jest bardzo trudny, można nawet powiedzieć ekstremalnie trudny! Z całego świata napływa wiele zaproszeń na wykłady, rozmowy z naukowcami, zaproszeń do udzielenia wywiadu. W kolejnych latach liczba zaproszeń wcale się nie zmniejsza, przynajmniej w moim wypadku. Nadal otrzymuję bardzo dużo zaproszeń ze wszystkich krajów świata, to jest coś w rodzaju continuum. Moje życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Jest to oczywiście bardzo ciekawe życie, ale jednocześnie skomplikowane. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zajętym człowiekiem.

KK.: Pana życie można więc podzielić na dwie części: przed Nagrodą Nobla i po. Którą z tych części uważa pan profesor za ciekawszą intelektualnie?

Profesor Louis J. Ignarro: Obie są niezwykle ciekawe, tylko każda w zupełnie inny sposób. Pierwsza część mojego życia była bardzo interesująca, byłem bowiem bardzo zaangażowany w prowadzenie ciekawych badań naukowych, praktycznie zajmowałem się tylko nimi. Teraz jestem bardziej zaangażowany w spotkania, wykłady, które są także ciekawe. Oczywiście nadal pracuję naukowo, ale więcej mojej aktywności pochłaniają wykłady i spotkania z ludźmi na całym świecie.

KK.: Przez prasę popularną bywa pan nazywany ojcem viagry. Jak pan reaguje na ten tytuł?

Profesor Louis J. Ignarro: Zupełnie dobrze czuję się z tym określeniem, jedynie moja mama czasami czuje się nieco zakłopotana, gdy je słyszy. Dziś wiadomo, że viagra znajduje zastosowanie nie tylko w leczeniu zaburzeń erekcji. Podejmuje się próby stosowania tego leku u noworodków z nadciśnieniem, w chorobach płuc u dorosłych i u dzieci, a także być może w leczeniu zaburzeń pamięci i trudności w uczeniu się oraz w chorobie Alzheimera. W wypadku zaburzeń pamięci napotkano jednak pewne problemy metodologiczne.

KK.: Dziękuję za rozmowę. Na koniec chciałabym jeszcze poprosić pana profesora o autograf, jeśli mogę, imienny dla mnie...

Profesor Louis J. Ignarro: Bardzo proszę, oczywiście. Oh, ma pani bardzo trudne nazwisko, niełatwo je wymówić.

Wielu rozmówców ma kłopoty z moim nazwiskiem, jest ono czeskiego pochodzenia.

Rozmawiała Krystyna Knypl

Źródło: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/wywiady/353-recepta-na-nagrode-nobla

# 4 Dedykacja od prof. Louisa Ignarro dla mnie [ Maść Tygrysia ilustacje -luisdedykacja]

# 4 Dedykacja od prof. Louisa Ignarro dla mnie [ Maść Tygrysia ilustacje -luisdedykacja]

Koncert chóru La Scali na otwarcie kongresu zachęcił mnie do odwiedzenia gmachu opery. Zwiedziłam jedynie muzeum oraz obejrzałam przez drzwi salę przedstawień, która akurat była remontowana. Wydała mi się mała w stosunku do rozmiarów sławy.

Dyplom specjalisty ESH ma w Polsce 41 osób, a na całym świecie około 900 osób. Spełnienie kryteriów tej nominacji było podstawą do zaproszenia mnie przez prof. Krzysztofa Narkiewicza, ówczesnego konsultanta krajowego, do składania dokumentów o ubieganie się do przystąpienia do egzaminu z hipertensjologii w pierwszej sesji egzaminacyjnej. Spotykamy się teraz na konferencjach hipertensjologicznych w Mediolanie, Sao Paulo, a także w Warszawie.

Podczas konferencji hipertensjologicznej w Warszawie z prof. Krzysztofem Narkiewiczem {Hpiertensjologia konferencja x3865]

Podczas konferencji hipertensjologicznej w Warszawie z prof. Krzysztofem Narkiewiczem {Hpiertensjologia konferencja x3865]

Następny rozdział https://www.photoblog.com/mimax2/2018/05/24/24052018-zloty-dyplom-lekarza-rozdzial-29-kongresy-european-society-of-cardiology/

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com