4/07/2018. Akredytacje dziennikarskie w Stanach Zjednoczonych

by Krystyna Knypl July. 04, 2018 531 views

Moja pierwsza akredytacja dziennikarska miała miejsce w 2005 roku. Akredytacje dziennikarskie w Stanach Zjednoczonych regulują szczegółowe przepisy. Poznałam je aplikując o wizę w 2005 roku.

Przede wszystkim, aby legalnie wykonywać zawód dziennikarza, także przyjeżdżającego z innego kraju / kontynentu i akredytowanego na jakimś wydarzeniu jak na przykład kongres naukowy konieczne jest posiadanie specjalnej wizy wjazdowej – jest to wiza „I”

więcej o tej wizie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typei.asp

Gdy już pokonamy trudy wypełnienia kwestionariusza wizowego udajemy się do ambasady i poddajemy się krzyżowemu ogniu pytań konsula. Trzeba mieć ze sobą tzw. letter of assignement czyli zlecenie wyjazdu od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy oraz umieć odpowiedzieć na różne pytania. Ja zaliczyłam taką oto rozmowę:

Pan Konsul: chce pani wyjechać na kongres kariologiczny, kardiologia to trudna dyscyplina, jak pani da radę sobie merytorycznie z tematyką obrad?

Ja: mam doktorat z kardiologii, więc spodziewam się, że będę rozumiała merytoryczny aspekt treści obrad.

Pan Konsul: a… a więc jest pani także lekarzem! A czy chciałaby pani praktykować w Stanach Zjednoczonych?

Ja: Czuję się spełniona w kwestii praktyki lekarskiej po 37 latach pracy w zawodzie i nie planuję pracować jako lekarz.

Wiza "I" jest wydawana na 5 lat. Gdy przekraczamy granicę otrzymamy wpis D/S czyli during status, co oznacza że możemy przebywać tak długo jak długo są aktualne nasze dokumenty wiza i paszport.

Nie należy próbować przekraczać granicy na wizę turystyczną czy biznesową. Były przypadki takich prób i kończyły się one nieprzyjemnie dla próbujących ( cofnięcie z granicy, uprzednie przetrzymanie 24 godzinne w areszcie) .

Jak przekraczać granicę amerykańską - na wesoło opisałam tu

http://gdl.kylos.pl/wp/?p=839

# 1 San Francisco 2005

# 1 San Francisco 2005

Dziennikarz akredytowany na kongres American Society of Hypertension w San Francisco.

# 1 Dallas 2005

# 1 Dallas 2005

Dallas 2005 kongres American Heart Association

# 2 Orlando 2007

# 2 Orlando 2007

Druga akredytacja to kongres American Heart Association w Orlando w 2007.

# 3 New Orleans 2008

# 3 New Orleans 2008

Ciekawy pobyt!

# 4 Atlanta 2010

# 4 Atlanta 2010

Kongres American College of Cardiology, Atlanta 2010

# 5 Chicago 2010 kongres American Society of Clinical Oncology

# 5 Chicago 2010 kongres American Society of Clinical Oncology

Ciekawa byłam czy kongresy niekardiologiczne są inne

# 6 Chicago 2012

# 6 Chicago 2012

Phoenix 2014

# 7 Scottsdale 2014, Arizona

# 7 Scottsdale 2014, Arizona

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com