14/01/2019. Wirusowe zapalenie wątroby typu E (HEV)

by Krystyna Knypl January. 14, 2019 1052 views

Jest to choroba wątroby spowodowana zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV). Każdego roku na świecie szacuje się 20 milionów infekcji HEV, co prowadzi do około 3,3 miliona objawowych przypadków zapalenia wątroby typu E.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E zostało zidentyfikowane jako epidemia zapalenia wątroby typu innego niż B z Kaszmir w Indiach w 1978 roku. Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV), czynnik etiologiczny jest z rodziny Hepeviridae. Wirus charakteryzuje się niejednorodnością i zaraża wiele zwierząt, takich jak nietoperze, wielbłądy, kurczęta, jelenie, dziki, mangusty, świnie, szczury, króliki i pstrągi.

Choroba jest szczególnie ciężka w czasie ciąży i u osób z marskością wątroby. Autochtoniczny wirus zapalenia wątroby typu E jest coraz bardziej rozpoznawany w krajach rozwiniętych. Wirus zaraża domowe świnie, dziki w tych krajach. Infekcje HEV u ludzi występują poprzez spożywanie niedogotowanego mięsa , surowej wątroby z supermarketów i kiełbas Figatelli. Infekcje HEV związane z transfuzją krwi występują w wielu krajach i rozważa się badanie przesiewowe dawców na obecność RNA HEV.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E powoduje wiele chorób pozawątrobowych, w tym szerokie spektrum zespołów neurologicznych. Genotyp 3 HEV powoduje przedłużoną wiremię, przewlekłe zapalenie wątroby, zwłóknienie wątroby i marskość wątroby u pacjentów po przeszczepie narządów. Wirus jest podatny na monoterapię rybawiryną i większość pacjentów jest wyleczona w ciągu kilku tygodni.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4988308/

# 1

# 1

WHO szacuje, że WZW typu E spowodowało w 2015 r. około 44 000 zgonów (co stanowi 3,3% śmiertelności z powodu wirusowego zapalenia wątroby). Wirus jest przenoszony drogą kałowo - oralną, głównie przez zanieczyszczoną wodę.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E występuje na całym świecie, ale jego rozpowszechnienie jest najwyższe w Azji Wschodniej i Południowej.

Szczepionka zapobiegająca zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu E została opracowana i jest licencjonowana w Chinach, ale nie jest jeszcze dostępna w innych krajach.

Wirusowe zapalenie wątroby typu E jest chorobą wątroby spowodowaną wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV): małym wirusem, z genomem RNA-RNA o dodatniej polarności, o jednoniciowym kwasie rybonukleinowym. Wirus ma co najmniej 4 różne typy: genotypy 1, 2, 3 i 4. Genotypy 1 i 2 stwierdzono tylko u ludzi. Wirusy genotypu 3 i 4 krążą u kilku zwierząt (w tym świń, dzików i jeleni), nie powodując żadnej choroby, i czasami zakażają ludzi.

Drogi przenoszenia i miejsca występowania

Wirus jest uwalniany z kału zainfekowanych osób i wchodzi do organizmu ludzkiego przez jelita. Przenoszony jest głównie przez zanieczyszczoną wodę pitną. Zwykle infekcja ustępuje samoistnie i ustępuje w ciągu 2-6 tygodni. Czasami rozwija się poważna choroba, znana jako piorunujące zapalenie wątroby (ostra niewydolność wątroby), a pewna liczba osób z tą chorobą może umrzeć.

Infekcja wątroby typu E występuje na całym świecie. Obserwuje się dwa różne wzory, w których zapalenie wątroby E występuje na obszarach ubogich w zasoby, z częstymi zanieczyszczeniami wody; oraz na obszarach z bezpiecznymi źródłami wody pitnej.

# 2 Źródło ilustracji:M.Wolf "Wirusy w wodzie - zagrożenia i metody kontroli" http://www.eko-dok.pl/2015/46.pdf

# 2 Źródło ilustracji:M.Wolf "Wirusy w wodzie - zagrożenia i metody kontroli" http://www.eko-dok.pl/2015/46.pdf

Choroba jest powszechna w krajach o ograniczonych zasobach, z ograniczonym dostępem do niezbędnej wody, urządzeń sanitarnych, higieny i usług zdrowotnych. Na tych obszarach choroba występuje zarówno jako ogniska choroby, jak i sporadycznie. Wybuchy zwykle następują po okresach skażenia wody pitnej odchodami kałowymi i mogą dotknąć od kilkuset do kilku tysięcy osób. Niektóre z tych ognisk miały miejsce w obszarach konfliktów i kryzysów humanitarnych, takich jak strefy wojenne, oraz w obozach dla uchodźców lub przesiedleńców wewnętrznych (IDP), sytuacjach, w których warunki sanitarne i bezpieczeństwo dostaw wody stanowią szczególne wyzwania.

Sporadyczne przypadki są również uważane za związane ze skażeniem wody lub żywności, choć na mniejszą skalę. Przypadki na tych obszarach spowodowane są głównie zakażeniem wirusem genotypu 1, a znacznie rzadziej wirusem genotypu 2.

Na obszarach o lepszych warunkach sanitarnych i zaopatrzeniu w wodę choroba zapalenia wątroby typu E rzadko występuje sporadycznie tylko sporadycznie. Większość tych przypadków jest spowodowana przez wirus genotypu 3 i jest spowodowana zakażeniem wirusem pochodzącym od zwierząt, zwykle poprzez spożycie niedogotowanego mięsa zwierzęcego (w tym wątroby zwierzęcej) i nie wiąże się z zanieczyszczeniem wody lub innych pokarmów.

Inne drogi transmisji zostały zidentyfikowane, ale wydają się odpowiadać za znacznie mniejszą liczbę przypadków klinicznych. Te drogi transmisji obejmują:

# spożycie niedogotowanego mięsa lub produktów mięsnych pochodzących od zakażonych zwierząt;

# transfuzja zakażonych produktów krwiopochodnych; i

# przenoszenie od kobiety w ciąży do płodu.

Spożywanie surowych lub niegotowanych skorupiaków może być źródłem sporadycznych przypadków na obszarach endemicznych.

Objawy

Okres inkubacji po ekspozycji na wirusa zapalenia wątroby E wynosi od 2 do 10 tygodni, średnio 5-6 tygodni. Uważa się, że osoby zakażone wydalają wirus zaczynając kilka dni wcześniej, do około 3-4 tygodni po wystąpieniu choroby.

Na obszarach o wysokiej endemiczności choroby, objawowe zakażenie występuje najczęściej u młodych dorosłych w wieku 15-40 lat. Na tych obszarach, chociaż infekcja występuje u dzieci, często nie mają one żadnych objawów lub tylko łagodną chorobę bez żółtaczki, która jest niezdiagnozowana.

Typowe objawy zapalenia wątroby obejmują:

# początkowa faza łagodnej gorączki, zmniejszony apetyt (anoreksja), nudności i wymioty, utrzymujące się przez kilka dni; u niektórych osób może również występować ból brzucha, świąd (bez zmian skórnych), wysypka skórna lub ból stawów.

# żółtaczka (żółte odbarwienie skóry i twardówki oczu), z ciemnym moczem i bladymi stolcami i nieznacznie powiększona, tkliwa wątroba (powiększenie wątroby).

Objawy te są często nie do odróżnienia od tych, które wystąpiły podczas innych chorób wątroby i zwykle trwają od 1 do 6 tygodni.

W rzadkich przypadkach ostre zapalenie wątroby typu E może być ciężkie i prowadzić do piorunującego zapalenia wątroby (ostrej niewydolności wątroby); ci pacjenci są zagrożeni śmiercią. Zapalenie wątroby występuje częściej w przypadku zapalenia wątroby typu E w czasie ciąży. U kobiet w ciąży z zapaleniem wątroby typu E, szczególnie w drugim lub trzecim trymestrze ciąży występuje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności wątroby, utraty płodu i śmiertelności. W trzecim trymestrze ciąży kobiety ciężarne zgłaszają przypadki śmiertelne aż o 20-25%.

Zgłoszono przypadki przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu E u osób z niedoborem odporności, szczególnie u biorców przeszczepionych narządów w leczeniu immunosupresyjnym, z infekcją HEV genotypu 3 lub 4.

Diagnoza

Przypadki zapalenia wątroby typu E nie różnią się klinicznie od innych typów ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Diagnozę można często podejrzewać w odpowiednich warunkach epidemiologicznych, na przykład w przypadku kilku przypadków w miejscach znanych obszarów endemicznych, w miejscach narażonych na zanieczyszczenie wody, jeśli choroba jest cięższa u kobiet w ciąży lub w przypadku zapalenia wątroby A został wykluczony.

Ostateczne rozpoznanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu E zwykle opiera się na wykryciu swoistych przeciwciał IgM przeciwko wirusowi we krwi osoby; jest to zwykle wystarczające w obszarach, w których choroba jest powszechna.

Dodatkowe testy obejmują reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) w celu wykrycia RNA wirusa zapalenia wątroby typu E we krwi i / lub kale; ten test wymaga wyspecjalizowanych urządzeń laboratoryjnych. Test ten jest szczególnie potrzebny w obszarach, w których WZW typu E jest rzadkie oraz w przypadkach przewlekłego zakażenia HEV. Opracowano test do wykrywania antygenu wirusa w surowicy; jego miejsce w rozpoznawaniu WZW typu E jest obecnie badane.

Leczenie

Nie ma specyficznego leczenia zdolnego do zmiany przebiegu ostrego zapalenia wątroby typu E. Ponieważ choroba zwykle ustępuje samoistnie, hospitalizacja z reguły nie jest wymagana. Hospitalizacja jest wymagana u osób z piorunującym zapaleniem wątroby i powinna być również rozważana u kobiet w ciąży z objawami.

Osoby z upośledzeniem odporności z przewlekłym zapaleniem wątroby typu E korzystają ze swoistego leczenia za pomocą rybawiryny, leku przeciwwirusowego. W niektórych specyficznych sytuacjach interferon również był z powodzeniem stosowany.

Zapobieganie

Profilaktyka jest najskuteczniejszym podejściem przeciwko chorobie. Na poziomie populacji przeniesienie choroby HEV i zapalenia wątroby typu E można zmniejszyć poprzez:

# utrzymanie standardów jakości dla publicznych zasobów wodnych;

# ustanowienie właściwych systemów usuwania ludzkich odchodów.

Na poziomie indywidualnym ryzyko zakażenia można zmniejszyć poprzez:

# utrzymanie higieny, takiej jak pranie ręczne bezpieczną wodą, szczególnie przed manipulowaniem żywnością;

# unikanie konsumpcji wody i / lub lodu o nieznanej czystości; i

# przestrzeganie zasad bezpiecznej żywności

Aktualnie WZW typu E jest problemem w Republice Środkowoafrykańskiej. Zanotowano 164 przypadki od lipca 2018 roku, w tym 1 zgon.

# 3

# 3

Źródło: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com