15/01/2019. Konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

by Krystyna Knypl January. 15, 2019 888 views

Podczas konferencji przedstawiono programy, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych:

1. Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał) –

jest to program opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Uruchomiony został 1 października 2017 roku i ma na celu zapewnienie pacjentom ciągłości procesu diagnostyki i leczenia kardiologicznego w ciągu 12 miesięcy po przebytym zawale serca.

W ramach programu możliwe jest połączenie leczenia szpitalnego (zabiegowego
i zachowawczego), rehabilitacji kardiologicznej oraz kardiologicznej opieki specjalistycznej. Obecnie program realizowany jest w ok. 50 ośrodkach
w 12 województwach w Polsce. W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku wprowadzono do programu 6,5 tys. pacjentów.

2. Kompleksowa Opieka nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS)

jest to program na rzecz skutecznego zapobiegania i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami z tym zespołem chorobowym. KONS, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Pilotaż, realizowany przez 6 ośrodków w całej Polsce, obejmie swoim zasięgiem 5 tysięcy pacjentów. Do pilotażu wybrane zostały:

· Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,

· Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

· Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

· Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

· Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie,

· Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pilotaż programu został ogłoszony 21 listopada 2018 roku i został zaplanowany na 2 lata.

# 1 Prof.dr hab. med. Ewa Straburzyńska - Migaj, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podczas konferencji prasowej

# 1 Prof.dr hab. med. Ewa Straburzyńska - Migaj, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podczas konferencji prasowej

3. Trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu

W ramach pilotażu do interdyscyplinarnej grupy interwencyjnego leczenia udaru mózgu dołączyli kardiolodzy i angiolodzy, którzy będą realizować je obok radiologów, neurologów, neurochirurgów czy chirurgów naczyniowych.

W pierwszej fazie pilotażu udział weźmie siedem placówek, które musiały spełnić szereg wymogów, by przystąpić do programu:

· Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

· Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

· Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,

· Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,

· Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

· Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,

· Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Źródło: informacje prasowe

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com