4/04/2019. Hipertensjolog prezentuje swój dorobek naukowy oraz doświadczenie lekarskie

by Krystyna Knypl April. 04, 2019 207 views

Dyskusja jaka niedawno odbyła się w środowisku lekarskim na temat hipertensjologii ( sugerująca, że wszyscy tak samo potrafią leczyć nadciśnienie tętnicze) zainspirowała mnie do podsumowania mojego dorobku i doświadczenia w tej dziedzinie medycyny.

# 1 Mój dyplom uznania Od World League of Hypertension

# 1 Mój dyplom uznania Od World League of Hypertension

Mój dorobek i doświadczenie obejmują:

# specjalizację z chorób wewnętrzych oraz hipertensjologii,

# dyplom specjalisty European Society of Hypertension,

# dyplom uznania World League of Hypertension w uznaniu zasług na polu promocji diety niskosodowej,

# napisane przeze mnie 3 książki o nadciśnieniu tętniczym (Podręcznik hipertensjologii, Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym, Cywilizacja jonu sodowego),

# udział w dwóch badaniach ogólnopolskich oceniających leki hipotensyjne,

# udział w kongresach naukowych krajowych (Warszawa) i zagranicznych (Mediolan, Paryż, Goeteborg, Sao Paulo, Cancun) na temat nadciśnienia

# prezentacje plakatowe na kongresach międzynarodowych (European Society of Hypertension, International Society of Hypertension)

# and last but not least: 15 lat pracy na oddziale szpitalnym specjalizującym się w nadciśnieniu tętniczym, 15 lat pracy w poradni nadciśnieniowej przyjmującej pacjentów z całej Polski i 20 lat pracy w prywatnych przychodniach.

Poniżej bliższe dane:

PREZENTACJE DONIESIEŃ NAUKOWYCH NA ZAGRANICZNYCH KONGRESACH NAUKOWYCH

Paryż 2005 ( Kongres European Society of Hypertension)

The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226

The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85

Cancun 2004 (Kongres International Society of Hypertension)

Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A. Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004

Sao Paulo 2004 (Kongres International Society of Hypertension)

Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305

Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw N.Jabłońska, K.Knypl, A.Doboszyńska, A.Cezak J.Hypertension 2004,vol.22,S238

Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension 2004,vol.22, S221

Mediolan 2003 (Kongres European Society of Hypertension)

Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334

Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77

Mediolan 1985 ( Kongres European Society of Hypertension odbył się w dniach 9 -12 czerwca,uczestniczyło w nim 1300 osób z 42 krajów, zaprezentowano 593 donieienia, drugi w historii tego towarzystwa naukowego)

Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985, abstract 250

UDZIAŁ W BADANIACH WIELOOŚRODKOWYCH

Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych (Evaluation of Angiopress in treatment of hypertension. Multi-center study.) Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153

Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe (Evaluation of Pressocard in treatment of mild and moderate hypertension. Multi-center study) Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ NA OSI CZASU

Kilka moich osobistych dat na osi hipertensjologii

1982 - rozpoczynam pracę w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym

1992 - udział w badaniu wieloośrodkowym oceniającym zastosowanie Angiopressu ( kaptoprilu) w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego

1992 - udział w badaniu wieloośrodkowym oceniającym pressocard ( labetalol) w leczeniu nadciśnienia tętniczego

1993 - konferencja "Serce w nadciśnieniu tętniczym" na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wykład wygłasza prof.F.Messerli

1996 - konferencja "Diuretyki w nadciśnieniu tętniczym" w Teatrze Polskim w Warszawie, podczas której wykład wygłasza prof. Norman M.Kaplan

1999 - uczestniczę w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie( 11 - 15 czerwiec), podczas kongresu dowiaduję się, że istnieje możliwość aplikowania o tytuł specjalisty ESH

1999 - składam wniosek o przyznanie mi tytułu specjalisty ESH ( 9.9.1999)

2000 - kongres ESH w Goeteborgu (29 maj - 1 czerwiec)

2001 - otrzymuję tytuł specjalisty ESH

2001 - konferencja PTNT w Warszawie (27 -28 kwiecień)

2001 - kongres ESH w Mediolanie (15 -19 czerwiec)

2002 - kongres ESH/ISH w Pradze (23-27 czerwiec)

2003 - kongres ESH w Mediolanie ( 13 -17 czerwiec) z prezentacją doniesień

2003 - wydaję książkę "Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym"

2004 -kongres ISH w Sao Pulo z prezentacją doniesień

2004 -kongres ESH w Paryżu ( 13 -17 czerwiec) z prezentacją doniesień

2004 - kongresie PTNT w Warszawie (21 -23 październik )

2005 - zostaje wprowadzona specjalizacja z hipertensjologii

2005 - kongres ISH w Cancun z prezentacją doniesień

2005 - uczestniczę w kongresie ASH w San Francisco

2006 - zdaję egzamin z hipertensjologii

2006 - uczestniczę w konferencji oraz przeprowadzam wywiad w laureatem Nagrody Nobla w medycynie prof. Louisem Ignarro

2007 - wydaję książkę "Podręcznik hipertensjologii"

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.177766

2007 - 2019 publikacje w prasie fachowej i popularnej, wykłady o nadciśnieniu tętniczym

2019 - prowadzę seminarium w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na temat "Wpływ nadciśnienia tętniczego na serce i ukłąd krążenia"

Kilka moich osobistych dat na osi hipertensjologii

1968 - rozpoczynam pracę w Państwowym Szpitalu nr 1 w Warszawie, na oddziale wewnętrznym specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

1982 - rozpoczynam pracę w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym

1992 - udział w badaniu wieloośrodkowym oceniającym zastosowanie Angiopressu ( kaptoprilu) w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego

1992 - udział w badaniu wieloośrodkowym oceniającym pressocard ( labetalol) w leczeniu nadciśnienia tętniczego

1993 - konferencja "Serce w nadciśnieniu tętniczym" na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wykład wygłasza prof.F.Messerli

1996 - konferencja "Diuretyki w nadciśnieniu tętniczym" w Teatrze Polskim w Warszawie, podczas której wykład wygłasza prof. Norman M.Kaplan

1999 - uczestniczę w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie( 11 - 15 czerwiec), podczas kongresu dowiaduję się, że istnieje możliwość aplikowania o tytuł specjalisty ESH

1999 - składam wniosek o przyznanie mi tytułu specjalisty ESH ( 9.9.1999)

2000 - kongres ESH w Goeteborgu (29 maj - 1 czerwiec)

2001 - otrzymuję tytuł specjalisty ESH

2001 - konferencja PTNT w Warszawie (27 -28 kwiecień)

2001 - kongres ESH w Mediolanie (15 -19 czerwiec)

2002 - kongres ESH/ISH w Pradze (23-27 czerwiec)

2003 - kongres ESH w Mediolanie ( 13 -17 czerwiec)

2003 - wydaję książkę "Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym"

2004 -kongres ISH w Sao Pulo

2004 -kongres ESH w Paryżu ( 13 -17 czerwiec)

2004 - kongresie PTNT w Warszawie (21 -23 październik )

2005 - zostaje wprowadzona specjalizacja z hipertensjologii

2005 - kongres ISH w Cancun

2005 - uczestniczę w kongresie ASH w San Francisco

2006 - zdaję egzamin z hipertensjologii

2006 - uczestniczę w konferencji oraz przeprowadzam wywiad w laureatem Nagrody Nobla w medycynie prof. Louisem Ignarro

2007 - wydaję książkę "Podręcznik hipertensjologii"

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.177766

Publikacje w Gazecie dla Lekarzy

1. Leczenie nadciśnienia tętniczego u starszych osób
(Treatment of hypertension in the elderly)
Knypl K.
Gazeta dla Lekarzy 2012,1,7-10

2. Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienie tętniczego:
Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć
(New European guidelines for the treatment of arterial hypertension:
It is easy to draw the target, more difficult to achieve)
Knypl K.
Gazeta dla Lekarzy 2013,9,6

3. Nie zachwyciły mnie najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego JNC 8!
(Recent guidelines for the treatment of hypertension JNC 8 not impressed me!)
Knypl K.
Gazeta dla Lekarzy 2014,2,15

4. Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego
(The etiology and pathogenesis of hypertension)
Knypl K.
Gazeta dla Lekarzy 2014,9,9

5. Hipertensjolog w Paryżu
(Hypertensiologist in Paris)
Gazeta dla Lekarzy 2016,3,29

6. Moje dawne kongresy hipertensjologiczne
(My former hypertension congresses)
Gazeta dla Lekarzy 2016,12,24

7. Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego
(Variable and difficult targets for antihypertensive treatment)
Gazeta dla Lekarzy 2017,5,21

8. Dno oczu w nadciśnieniu tętniczym w ujęciu historycznym
(Eye base of the arterial hypertension in historical perspective)
Gazeta dla Lekarzy 2017,8,16

9. Ból głowy przy czytaniu wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego
(Headache when reading the guidelines for the treatment of hypertension)
Gazeta dla Lekarzy 2018,8,11

10. List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie hipertensjologii
(An open letter to the President of the National Health Fund regarding hypertension)
Gazeta dla Lekarzy 2018,12,5

11. 40 lat polskiej hipertensjologii
(40 years of Polish hypertensiology)
Gazeta dla Lekarzy 2018,12,18

12. Z nadciśnieniem nie ma żartów
(There are no jokes with hypertension)
Gazeta dla Lekarzy 2019,1,4

13. Czy hipertensjolog znajdzie pracę w Dakarze?
(Will the hypertension specialist find a job in Dakar?)
Gazeta dla Lekarzy 2019,1,5

14. Komu hipertensjologia podnosi ciśnienie krwi?
(To whom hypertensiology raises blood pressure?)
Gazeta dla Lekarzy 2019,3,15

Publikacje w innych mediach

1.Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism
Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E.
14th International Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730

2.Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci?
(Hypertension – what ask internet users?)
Knypl K.
Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42,abstr.nr22,s.29

3.Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku
(Guidelines for the treatment of hypertension in the elderly)
Knypl K., Rojek-Trębicka J.
Geriatria Polska 2006,2,61-67

4.Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension
(While reading IX edition of Kaplan’s Clinical Hypertension)
Knypl K.
Nadciśnienie Tętnicze 2005

5.Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów geriatrycznych
(Converting enzyme inhibitors in the treatment of hypertension – a view from perspective of choosing the optimal formulation for geriatric patients)
Knypl K.
Geriatria Polska 2005,1(3),87-90

6.Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych
(The patients with hypertension and benign prostatic hyperplasia – selected issues in geriatric patients)
Knypl K., Rojek-Trębicka J.
Geriatria Polska 2005,2,40-44

7.Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005
(Definition and classification of hypertension – The Writing Grup of the American Society of Hypertension Statement 2005)
Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105

8.The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy
Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226

9.The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department
Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85

10.Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych
(Treatment of hypertension in geriatric patients)
Knypl K.
Geriatria Polska 2005,1,23-30

11.Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi
(Management of hypertension emergencies)
Knypl K.
Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004/7-8/10-13

12.Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu
(Hypertension and stroke)
Knypl K.
Essentia Medica 2004,15,52-55

13.XIV Kongres European Society of Hypertension
(14th congress European Society of Hypertension)
Knypl K.
Essentia Medica 2004,7,39-39

14. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
(New guidelines for the treatment of hypertension)
Knypl K.
Neurologica 2004,3,34-36

15.Compliance with low-salt diet in hypertensive patients
Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A.
Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004

16. Serum cholesterol level and blood pressure on both arms
Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J.
J.Hypertension 2004,vol.22,S305

17.Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw
N.Jabłońska, K.Knypl, A.Doboszyńska, A.Cezak
J.Hypertension 2004,vol.22,S238

18.Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus
Knypl K., Dubno B.
J.Hypertension 2004,vol.22, S221

19. Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms
Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J.
J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168

20. Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients
Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99

21. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
(Treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus type 2)
Knypl K.
Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33

22.Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II
(Modern pharmacotherapy of hypertension: place of AT1 blockers)
Knypl K.
Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8

23.Kongres International Society of Hypertension w São Paulo
(Congress of the International Society of Hypertension in São Paulo)
Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97

24.Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku
(Hypertension in the elderly)
Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87

25. Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension
Knypl K., Grzesiuk W.
J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479

26. Quality of life among different groups of hypertensive patients
Knypl K., Popow M.
J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722

27. Hypertensive therapy expectations among different groups of patients
Knypl K., Popow M.
J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092

28. Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym
(Case report – Schoenlein-Henoch purpura with nephrotic syndrome and severe hypertension)
Knypl K., Rojek-Trębicka J.
Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146

29. Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu
(Place of AT1 blockers, with particular emphasis on telmisartan, and ABMP control)
Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29

30.Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym
(Plasma potassium level among hypertensive patients)
Knypl K., Trzepla E.
Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34

31.Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego
(Reading the new guidelines of hypertension treatment)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2003,24,103-107

32. Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension
Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E.
J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334

33. Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients
Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E.
J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77

34.Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna
(Pharmacotherapy of hypertension: rilmenidine)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53

35.Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego
(Telmisartan and other angiotensin II blockers in successful treatment of hypertension)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58

36.Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego
(AT1 blockers in hypertension treatment)
Knypl K.
Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50

37. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych
(Herpes simplex virus infection in adults)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2002,3-4(19),116-116

38. Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze
(Compliance with therapy and motivation to treatment among patients with hypertension)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14

39. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej
(Individualization of hypotensive therapy)
Knypl K.
Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45

40. Nowe leki hipotensyjne. Część II
(New antihypertensive drugs. Part II)
Knypl K.
Ordynator Leków 2002,6,38-41

41. Nowe leki hipotensyjne. Część I
(New antihypertensive drugs. Part I)
Knypl K.
Ordynator Leków 2002,5,18-22

42.Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego
(The role of salt in the pathogenesis of hypertension)
Knypl K.
Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10

43.Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001)
(Report on the 23rd Congress of European Society of Cardiology, Stockholm 2001)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253

44.Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny
(Secondary hypertension: phaeochromocytoma)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251

45.Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001
(Report on the 11th Meeting of Hypertension, Milan 2001)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203

46. Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi
(The rules of hypertension diagnosis. Measurement of blood pressure)
Knypl K.
Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64

47. Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny
(Antihypertenisve drugs affecting the sympathetic nervous system)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206

48.Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
(Hypertension in diabetic patients)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128

49.Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1
(Pharmacotherapy of hypertension: antagonists of AT1 receptors)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,13(2),58-60

50. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia
(Pharmacological therapy of hypertension: calcium antagonists)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4

51.Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny
(Pharmacotherapy of hypertension: angiotensin converting enzyme blockers)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25

52.Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu
(Report on the 10th Meeting on Hypertension, Göteborg 2000)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27

53.Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta
(Pharmacotherapy of hypertension: beta-adrenergic receptors blockers)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26

54.Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne
(Pharmacotherapy of hypertension: diuretics)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21

55.Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy
(Treatment of hypertension. Problems and prospects)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 1999,8(4),29-31

56. Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego.
(Non-pharmacological treatment of hypertension)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 1999,7(3),15-18

57. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
(Diagnosis of hypertension)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26

58. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego.
(Hypertension in general practice. Rules of diagnosis of hypertension)
Knypl K.
Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14

59. Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
(Use of isoptin SR-240 in treatment of hypertension)
Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J.
Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900

60. Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych
(Evaluation of Angiopress in treatment of hypertension. Multi-center study.)
Knypl K., Chodakowska J.
Terapia i Leki 1993,21(43),148-153

61. Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe
(Evaluation of Pressocard in treatment of mild and moderate hypertension. Multi-center study)
Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E.
Terapia i Leki 1993,21(43),331

62.Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
(Influence of chronic ketanserin therapy on blood pressure and certain humoral and metabolic factors in patients with mild to moderate primary essential hypertension)
Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W.
Pol.Arch.Med.Wewn. 1993,90(95),95-104

63. Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
(Effect of long-term prazosin treatment on certain humoral and metabolic factors in patients with primary hypertension)
Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J.
Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34

64. Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
(Effect of long-term treatment with guanfacine on selected humoral metabolic indices in patients with primary hypertension)
Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W.
Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296

65. Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
(Effect of treatment with enalapril maleate on the levels of circulating catecholamines, beta endorphins, prostaglandins and concentration of sodium in erythrocytes in patients with essential hypertension)
Chodakowska J., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W.
Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300

66. Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
(Effect of enalapril maleate on arterial pressure and plasma renin activity in patients with primary arterial hypertension)
Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J.
Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292

67.Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
(The influence of long-term treatment with nifedipine on the activity of the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension)
Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J.
Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15

68. Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego
(Guanfacine in the long-term treatment of arterial hypertension)
Knypl K., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Januszewicz W.
Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891

69. Automatyczny pomiar ciśnienia krwi
(Automatic measurement of arterial blood pressure)
Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M.
Kardiologia Polska 1988,31,suppl.2,77-84

70. Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego
(Cordipin in management of essential hypertension)
Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W.
Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8

71. Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku
(Arterial hypertension in elderly patients)
Knypl K.
Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73

72.Wpływ palenia papierosów na układ krążenia
(The effect of cigarette smoking on the circulatory system)
Knypl K.
Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148

73.Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential hypertension
Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J., Kozakowska E.
11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 – sept.6, 1986.

74. Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne
(Effect of cigarette smoking on arterial blood pressure and selected humoral indicators in healthy persons and in patients with primary arterial hypertension)
Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W, Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E.
Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30

75. Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects
Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E.
Second European Meeting on Hypertension
Milan 9-12th June, 1985, abstract 250

76. Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym
(Use of echocardiography for cardiac evaluation in arterial hypertension)
Deka-Starosta A., Knypl K.
Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20

77. Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym
(Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients with hypertension)
Łapińska K., Deka A.
Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7

78. Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia
(Arterial blood pressure and urinary catecholamine excretion in acute myocardial infarction in patients with and without hypertension)
Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M.
Kardiologia Polska 1975,18(2),161-66

79. Carcinoma of the adrenal cortex with hyperaldosteronism
Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W.
J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9

80. Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (opracowanie monograficzne)
(Arterial hypertension – diagnostics and treatment: a monograph)
Knypl K.
Nowa Medycyna 2002,114(1),4-44,370-A

81. Nadciśnienie tętnicze – stare problemy i nowe nadzieje (opracowanie monograficzne)
(Arterial hypertension – old problems and new expectations: a monograph)
Knypl K.
Nowa Medycyna 2002, special issue, 370-B

82.Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym
(Guide to hypertension) book, 220 pages
Knypl K.
Warszawa 2003 (książka, 220 stron)

83.Podręcznik hipertensjologii
Hypertensiology handbook (book, 339 pages)
Knypl K.
Warszawa 2007 (książka, 339 stron)

84.Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego
(New guidelines of hypertension treatment)
Knypl K.
Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. 2003,8,13-17

85. Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego
(Telmisartan in the treatment of hypertension)
Knypl K.
Gabinet Prywatny 2013,2,36

86.Nadciśnienie tętnicze a żywienie
(Hypertension and nutrition)
Knypl K.
Diabetyk 2013,5,25

Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny
(Hypertension and exercise)
Knypl K.
Diabetyk 2013,6,24

87. Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia
(New guidelines for the treatment of hypertension)
Knypl K.
Diabetyk 2013,8,24

88. Domowe pomiary ciśnienia krwi
(Home-measured blood pressure)
Knypl K.
Diabetyk 2015,2,22

89.Powikłania sercowo-naczyniowe (2). Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze
(Cardiovascular complications (2). Atherosclerosis and hypertension)
Knypl K.
Diabetyk 2018,10,18

90. Polemika „Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowe możliwości terapeutyczne” (Controversy “Angiotensin converting enzyme inhibitors – new therapeutic options”)
Knypl K.
Essentia Medica 2004,5,74.

91.Komentarz do artykułu „Sód i potas w patogenezie nadciśnienia tętniczego”
(Comment on the article “Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension)
Knypl K.
Kardiologia po Dyplomie 2007,6,34-35

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com