14/04/2019. Jeszcze jedna powtórka z laryngologii...

by Krystyna Knypl April. 14, 2019 136 views

Na medycynie miałam jedną powtórkę - z laryngologii. Padłam na śliniankach, które były opisane na końcu podręcznika, a ja w swej studenckiej naiwności przypisałam je do przewodu pokarmowego. Egzaminator uważał je za narząd laryngologiczny i zalecił uzupełnienie wiedzy oraz zgłoszenie się za tydzień. Za drugim podejściem wszystko poszło dobrze, ale laryngologia wlecze się za mną niczym cień. Problematykę laryngologiczną muszę co i raz poznawać z racji przypadłości nawiedzających moje najbliższe otoczenie. Dziś zamówiono u mnie następny pakiet wiedzy laryngologicznej.

ZAPALENIE KRTANI

Mamy górne drogi oddechowe ( nos i gardło) oraz dolne drogi oddechowe ( krtań, tchawica, oskrzela).

# 1

# 1

Krtań jest naszym narządem mowy o dość skomplikowanej budowie, jak dalece można obejrzeć na tych slajdach

https://www.slideshare.net/ananthatiger/anatomy-of-larynx

Krtań tworzą :

# chrząstka tarczowata - tworzy ona na szyi tzw. wyniosłość krtaniową ( u mężczyzn zwana jabłkiem Adama)

# chrząstka nagłośniowa ( nagłośnia) - zamyka i otwiera wejście do krtani

# chrząstka pierścieniowata - znajduje się w dolnej części krtani, za nią zaczyna się tchawica

# chrząstki nalewkowate

# chrząstki rożkowate

# chrząstki klinowate

Chrząstki nalewkowate, tarczowata oraz pierścieniowata zbudowane są z tkanki chrzęstnej szklistej, nagłośnia z tkanki włóknistą, a pozostałe chrząstki krtani z tkanki włóknisto-elastycznej.

Ważną częścią krtani są fałdy głosowe, zwany popularnie strunami głosowymi, które są zbliżone do siebie. Między nimi jest szpara głośni .

Krtań chroni drogi oddechowe przed dostawaniem się do nich ciał obcych oraz jest miejscem gdzie powstaje głos. W przypadku zapalenia krtani dochodzi do zmian na strunach głosowych oraz w okolicznych strukturach, co powoduje zmianę brzmienia głosu, chrypkę oraz uczucie suchości w gardle. Najczęstsze są wirusowe zapalenia krtani, może dochodzić do nadkażenia bakteryjnego. Zaleca się oszczędzanie głosu, nawodnienie organizmu, inhalacje, gdy jest obrzęk strun głosowych podaje się sterydy w celu zmniejszenia obrzęku.

U małych dzieci światło dróg oddechowych jest stosunkowo niewielkie i z tego powodu nawet małe jego zwężenie daje objawy ze strony dróg oddechowych - trudności z oddychaniem, kaszel, chrypka, zmiana barwy głosu.

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

hipertensjolog, specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com