5/05/2019. My private 15th anniversary of Poland's accession to the EU

by Krystyna Knypl May. 05, 2019 570 views

My private celebration of the 15th anniversary of Poland's accession to the European Union is primarily a remembrance of participation in conferences organized by Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency ( CHAFEA ). Very interesting topics, important for individual patients, as well as public health and the opportunity to meet very interesting people.

I remember the speeches Commissioner Dr. Vytenis Andriukaitis, the lectures of Dr. Rafael Matesanz, Dr. Marsha Vanderfod - these are unforgettable moments!

Poland's accession to the EU has given us many opportunities, previously for many people unknown and inaccessible - my freelance journalist career and activities are a very good this example.

@mimax2 /Krystyna Knypl, M.D.,Ph.D.

Gazeta dla Lekarzy (GdL), editor-in-chief & publisher

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

# 1 Conference about transplantation in 2013. Venue: Beraymont Building

# 1 Conference about transplantation in 2013. Venue: Beraymont Building

Here is a list of conferences in which I participated as an accredited journalist.

1.Konferencja poświęcona profilaktyce raka jelita grubego – Europacoln, Bruksela

2. Europa against pain, Bruksela

3. Innovation in Healthcare – SMe’s In Focus, Bruksela

4. Organ donation and transplantation, Bruksela

5. Innovation medicine – stakeholders forum, spotkanie z prof. R. Zinkernaglem

6. IMI Stakeholders forum – komorki macierzyste, Bruksela

7. Media cluster meeting – HIV/AIDS, Ateny

8. Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy

9. ACCORD project – transplantation and organ donation, Madryt

10. Seminarium o chorobach rzadkich, Leuven

11. Wyzwania dla zdrowia publiczne, Madryt

12. Antibiotic Awareness Day, Bruksela

13. Best practices in implementing international health regulations, Athens

My articles are cited on EU website

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/events/journalist_workshops_organ_en

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/events/journalist_workshops_organ_en#fragment1

My articles concerning European issues

 1. Groźne niedopałki pod kontrolą (Very dangerous butts under control). GdL 2012,1,6
 2. Mentolowe bardzo niezdrowe (Menthol cigarettes are very unhealthy). GdL 2012,5,5
 3. Nowotwory rzadkie wcale nie takie rzadkie (Rare tumors are not so rare). GdL 2012, 7,5
 4. Transplantacja narządów w Polsce (Organ transplantation in Poland). GdL 2012,7,9
 5. Czekając na nerkę – wywiad GdL (Waiting for kidney – interview). 2012,7,10
 6. Światowy Dzień Choroby Alzheimera (Alzheimer Disease World Day). GdL 2012, 9,5
 7. Europejskie Forum Zdrowia w Bad Gadstein (European Health Forum in Bad Gadstein). GdL 2012,10,4
 8. Papieros w przestrzeni publicznej (Cigarettes in public space). GdL 2013, 1, 32
 9. Ochrona zdrowia on-line (Health care on-line). GdL 2013,1,4
 10. Unia Europejska przeznacza 144mln euro na nowe badania nad chorobami rzadkimi (European Union allocates 144 mln euro for new research on rare disease). GdL24 2013,7
 11. Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum http://gazeta-dla-lekarzy. com/index. php/nowosci/8-artykuly-gdl/17-innovative-medicine-initiative-stakeholder-forum
  Linked with
  http://www. imi. europa. eu/content/media-coverage
 12. Czym jest Innovative Medicines Initiative (IMI)? (What it is Innovative Medicines Initiative, IMI?). GdL 2013,6,4
 13. Przykłady europejskich badań mózgu (Examples of European brain research). GdL 2013,6,4
 14. Europejski Miesiąc Mózgu (European Month of the Brain). GdL 2013,6,5
 15. Innovative Medicine Initiative. GdL 2013,6,6
 16. Mózg w cenie (Brain in the price). GdL 2013,6,8
 17. Pharma-Cog i EMIF-AD niosą nadzieję pacjentom z chorobą Alzheimera (Pharma-Cog and EMIF-AD bring hope for patients with Alzheimer disease). GdL 2013,7,4
 18. NEWMEDS. GdL 2013,8,12
 19. Poznawanie tajemnic mózgu jest możliwe już w życiu płodowym (Exploring the mysteries of the brain is possible already in utero). GdL 2013,9,4
 20. Transplantacja i komunikacja (Transplantation and communication). GdL 2013,11,8
  Link to English version
  http://ec. europa. eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20131007_art23_en. pdf
 21. EPISTOP. GdL 2014,2,8
 22. Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi (Patients with rare disease have problems). GdL 2014,3,5
 23. Komisja Europejska o alergii na substancje zapachowe (EC about allergy to fragrances). GdL 2014,3,40
 24. European Medicine Agency ostrzega przed łączeniem inhibitorów ACE z sartanami i inhibitorami reniny (European Medicine Agency warns against combining ACE inhibitors with sartans and renin inhibitors). GdL 2014,5,29
 25. Dzień protestu lekarzy europejskich (The European Doctor Protest Day) http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/89-dzien-protestu-europejskich-lekarzy
 26. Czy komórki macierzyste przyniosą przełom w medycynie (Whether stem cells will bring a breakthrough in medicine?). GdL 2014,6,6
 27. Wielki Brat ma rodzeństwo (Big Brother has siblings). GdL 2014,6,9
 28. Ochrona zdrowia w programach wyborczych do Parlamentu Europejskiego (Healthcare in the electoral programs of the European Parliament). GdL 2014,6,17
 29. HIV/AIDS w krajach Unii Europejskiej (HIV/AIDS in EU countries). GdL 2014,6,17
 30. Przede wszystkim profilaktyka (The prophylaxis first!). GdL 2014,7,6
 31. Kupowanie leków w internecie (Buying drugs on-line). GdL 2014,7,11
 32. Relacje finansowe lekarzy z przemysłem farmaceutycznym (Doctors and pharmaceutical industry financial relationships). 2014,7,12
 33. Skuteczne wsparcie transplantacji narządów (Effective support of organ transplantation). GdL 2014,7,36
 34. Czym zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (What does make Chafea?). GdL 2014,7,40
 35. Innovative Medicine Intitiative 2. GdL 2014,8,4
 36. Transplantacja i komunikacja.Trudna sztuka rozmowy (The difficult art of conversation) GdL 2014,8,10-12

http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/109-transplantacja-i-komunikacja2

37. Kongres European Society of Cardiology Barcelona 2014. GdL 2014,10,9

38. Warsztaty dla dziennikarzy nt. transplantacji narządów. GdL 2014,12,10

39. Unia Europejska wspiera badania nad ebolą. GdL 2015,1,5

40. Konieczna poprawa organizacji leczenia raka piersi w Polsce. GdL 2015,1,10

41. Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy. GdL 2015,2,7

42. Musimy częściej mówić o chorobach rzadkich http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/241-musimy-czesciej-mowic-o-chorobach-rzadkich

43. Powstały Europejskie Sieci referencyjne http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/449-powstaly-europejskie-sieci-referencyjne

44. Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/535-europejskie-sieci-referencyjne-nagrodzone

45. Zdrowie publiczne - nowe zadania http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/589-zdrowie-publiczne-nowe-zadania

https://www.photoblog.com/mimax2/2017/07/09/09072017-european-reference-networks-it-works/

46. Dziesiąty Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/635-10-europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach

47. Migracja ludności http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/36-kongresy-medyczne/631-migracja-ludnosci

48. Jak aplikować na europejskie salony http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zloty-dyplom-lekarza/577-jak-aplikowac-na-europejskie-salony

49. Pomoc bez granic http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/674-pomoc-bez-granic

50. Trzy żarówki - http://przeszczepzycie.pl/trzy-zarowki

51. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/488-dziesiaty-rok-relacji-dziennikarskich-z-bruksela

52. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/636-opornosc-na-antybiotyki-w-unii-europejskiej

53. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/639-niebezpieczne-szczepy-paleczek-z-rodziny-enterobacteriaceae-wytwarzajace-karbapenemazy

54. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/704-bakterie-i-wirusy-nie-potrzebuja-paszportow-ani-biletow

#PLEU15

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com