15/05/2019. Konferencja prasowa na temat padaczki

by Krystyna Knypl May. 15, 2019 1165 views

Pacjenci z padaczką pilnie potrzebują refundacji nowoczesnych leków! Na padaczkę choruje około 50 mln ludzi na świecie. W Polsce, według danych NFZ z 2016 roku – rozpoznanie padaczki postawiono 500 tys. osobom. Szansą dla pacjentów na życie bez lęku związanego z kolejnymi napadami jest prawidłowa diagnoza i skuteczna terapia. Szansą na życie bez napadów padaczki są innowacyjne terapie. Jednak w Polsce pacjenci czekają na nie zbyt długo.

# 1 Konferencja prasowa

# 1 Konferencja prasowa

Podczas spotkania z dziennikarzami, poprzedzającego XXIX Konferencję Polskiego Towarzystwa Epileptologii, problemy pacjentów przybliżyły: prof. Joanna Jędrzejczak, (Klinika Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii), prof. Beata Majkowska-Zwolińska, Kierownik Grupy Neuronauki Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Epileptologii, doc. Ewa Nagańska, Klinika Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP w Warszawie, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

Każda nowo wprowadzana terapia, daje szansę na uzyskanie wolności od napadów. Tymczasem upłynęło 5 lat od czasu udostępnienia pacjentom ostatniej innowacyjnej terapii. W tym czasie pojawiły się już generyczne odpowiedniki, dzięki którym zaoszczędzono blisko 20 mln zł rocznie. Mogłyby być one wykorzystane w ramach tej samej jednostki chorobowej, aby polscy pacjenci z padaczką byli beneficjentami postępu w leczeniu farmakologicznym. Metody terapeutyczne stosowane w Polsce
w ramach publicznej refundacji powinny być zgodne ze standardami leczniczymi stosowanymi z powodzeniem w większości krajów europejskich. W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowano w Europie trzy nowe leki w leczeniu padaczki – brywaracetam, eslikarbazepina, perampanel – niestety żaden
z nich nie jest w Polsce refundowany. Wśród nich znajduje się lek o nowym mechanizmie działania, który daje efekty widoczne już w pierwszych dniach stosowania. Świadomość o istnieniu terapii, do której polscy pacjenci nie mają dostępu, a z powodzeniem korzystają z niej pacjenci w Europie, dodatkowo pogarsza jakość ich życia. Dla nas lekarzy jest to również trudne do zaakceptowania, że nie możemy leczyć naszych pacjentów lekami, które mogą pomóc im w walce z chorobą - powiedziała prof. Joanna Jędrzejczak.

Ten ważny problem wymaga szerszego omówienia, niebawem do tematyki nowoczesnego leczenia padaczki powrócimy w jednym z najbliższych numerów „Gazety dla Lekarzy”.

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com