15/07/2019. Konferencja "Polityka Lekowa Państwa"

by Krystyna Knypl July. 15, 2019 290 views

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja "Polityka Lekowa Państwa", w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, reprezentanci branży farmaceutycznej, producenci leków, przedstawiciele organizacji pacjentów.

# 1 Konferencja "Polityka Lekowa Państwa"

# 1 Konferencja "Polityka Lekowa Państwa"

Pilnie poszukiwałam pośród uczestników konferencji przedstawicieli organizacji lekarskich i chyba muszę odwiedzić mojego okulistę, bowiem nie udało mi się wypatrzeć ani jednej osoby.

Wg otrzymanej informacji prasowej, cyt.:

Do najważniejszych sukcesów wdrażania Polityki Lekowej Państwa należy zaliczyć:

# Ciągłe poszerzanie opcji terapeutycznych dostępnych w Polsce poprzez sukcesywne wdrażanie oraz rozszerzanie programów lekowych finansowanych z budżetu NFZ.

# Powołanie Agencji Badań Medycznych, które stanowi początek zmian w całym systemie ochrony zdrowia. Zmiany legislacyjne pozwalające na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w planowaniu i realizacji badań klinicznych.

# Wprowadzenie lepszych możliwości kontroli i ograniczenia nielegalnego eksportu równoległego leków. Mimo generalnie niezłej oceny podjętych działań, wciąż nie zostały spełnione ważne zadania stojące przed rządzącymi, związane z wdrażaniem Polityki Lekowej Państwa. Najważniejsze z nich to:

# Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która wprowadziłaby ułatwienia w podejmowaniu decyzji w procesach refundacyjnych. Jednym z oczekiwanych rezultatów jest wprowadzenie możliwości stosowania szerszej gamy instrumentów dzielenia ryzyka, wdrażanie value based healthcare czy early advice lub też Innowacyjnego/Refundacyjnego Trybu Rozwoju.

# Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, która powinna wprowadzić nowe definicje zadań farmaceuty. Jednym z jej celów jest usprawnienie systemu ochrony zdrowia, który cierpi z powodu niedoboru lekarzy i pielęgniarek.

# Stworzenie systemu zachęt dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego, które przyczyniłyby się do znaczącego wzrostu aktywności tego sektora w Polsce, przede wszystkim pod kątem inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe oraz potencjał produkcyjny.

Jednym słowem sukces goni sukces i sukcesem pogania!

Ciekawie brzmi określenie "nowe zadania zawodu farmaceuty", więcej https://pulsfarmacji.pl/4715739,29627,farmaceuta-bedzie-mogl-wystawic-recepte

Pielęgniarki już mogą wystawiać recepty, ale jakoś nie garną się do realizowania tych uprawnień. MZ próbuje przekonać farmaceutów. -

Uważam, że politycy z dyplomem lekarza i czynnym PWZ powinni być zobowiązani do wystawiania recept, po wcześniejszym odbyciu obowiązkowych praktyk "w terenie" w placówkach POZ / AOS / SOR . Wszystko wiedzą o ochronie zdrowia, pora aby pokazali co potrafią!

Wnioski: Warto być zdrowym!

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com