27/12/2019. Zaczęło się w Zakopanem (cz.5)

by Krystyna Knypl December. 27, 2019 219 views

Poprzedni odcinek

5. ŁAPY i WYSOKIE MAZOWIECKIE

Przez długi czas słowa tworzące składające się na tytuł pracy magisterskiej Józia były dla mnie nie do końca zrozumiałe. Dopiero podczas pisania tej książki odkryłam ich znaczenie oraz zasięg reform Komisji Edukacji Narodowej.

Link do ilustracji https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej#/media/Plik:Otto_Magnus_von_Stackelberg.PNG

Dopiero za czasów Komisji Edukacji Narodowej powstało usystematyzowane szkolnictwo publiczne w Polsce, powstało wiele podręczników w języku polskim do nauki poszczególnych przedmiotów.

# 1 Gimnazjum w Łapach

# 1 Gimnazjum w Łapach

Powstało także wiele szkół. Podobna sytuacji miała miejsce po wojnie - konieczne było odbudowanie zniszczonego przez niemieckich okupanta szkolnictwa, napisanie podręczników.

Komitet Odbudowy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

https://www.jagiellonczyk.org.pl/index.php/o-szkole/historia-lo

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Kr%C3%B3la_Kazimierza_Jagiello%C5%84czyka_w_Wysokiem_Mazowieckiem

W latach 1945 – 1947 Józio był dyrektor Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem. Jednocześnie kontynuował uzupełnianie swoich kwalifikacji i 12/10/1947 uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich w zakresie pedagogiki i propedeutyki filozofii po zdaniu egzaminów przed Komisją Egzaminów Państwowych w Warszawie.

# 2 Zaświadczenie

# 2 Zaświadczenie

W 1946 roku odbyło się w Polsce referendum 3 x tak. Władze w różny sposób zachęcały do głosowania 3 x tak. Były wyraziste plakaty, jak poniżej, ale też były inne metody.

# 3 Plakaty promująće głosowanie 3 x TAK

# 3 Plakaty promująće głosowanie 3 x TAK

W przededniu referendum do naszego służbowego mieszkania w Wysokiem Mazowieckiem wieczorem przyszła milicja i oznajmili Józiowi, że zabierają go do aresztu. Halinka zmartwiła się tym, że ledwo mąż wrócił z obozu koncentracyjnego, a nie minęło wiele czasu i trafia do więzienia, w dodatki nie wiadomo z jakiego powodu.

Józio natomiast nie tracąc głowy zabrał ze sobą dwie talie kart do gry i jak się okazało był to dobry pomysł. W areszcie spotkał całe miejscowe ziemiaństwo, duchowieństwo oraz przedstawicieli inteligencji zajmujących stanowiska w urzędach lub instytucjach. Józio zaproponował zgromadzonym rozegranie kilku partii brydża, na co chętnie przystano. Czas płynął szybciej niż można było się spodziewać w pierwszej chwili. Po 48 godzinach wszystkich wypuszczono z aresztu, a Józio jako wytrawny brydżysta powrócił do domu z zacną wygraną.

# 5 Wysokie Mazowieckie zakończenie roku szkolenego

# 5 Wysokie Mazowieckie zakończenie roku szkolenego

W 1947 roku został wizytatorem szkół średnich w Okręgu białostockim. W tym czasie jego kolega z czasów przedwojennych Wiktor Kordowicz organizował w Warszawie Towarzystwo Burs i Stypendiów. Zaproponował Józiowi i Halince przeniesienie się do Warszawy i zaoferował dla obojga pracę.

Następny odcinek

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com