Modne Diagnozy / @mimax2's posts from January 2020

Koronawirusy powodują zakażenia bydła i ptactwa, rzadziej mogą być przenoszone na ludzi. U bydła i ptactwa powodują choroby układu oddechowego, nerwowego lub…

Przygotowuję się do wykładu "Kobieta w medycynie - jak rozłożyć siły na długi dystans". Oto moje ważne daty 1968 # Ukończyłam 29 lutego studia na wydziale…

Pisanie wspomnień jest miłym przywilejem wieku dojrzałego dzięki któremu jesteśmy wszyscy młodsi. We wspomnieniach powracają początki mojej drogi zawodowej…

At random - at random I znajduje fotki Edlera i Hertza, którzy wprowadzili ultrasonokardiografię do praktyki lekarskiej, a ja robiłam doktorat posługując się…
Loading...
Up
Copyright @Photoblog.com