17/01/2020. Wspominając ...

by Krystyna Knypl January. 17, 2020 117 views

Pisanie wspomnień jest miłym przywilejem wieku dojrzałego dzięki któremu jesteśmy wszyscy młodsi. We wspomnieniach powracają początki mojej drogi zawodowej na której miałam zaszczyt spotkać profesora Henryka Chlebusa. Był on życzliwym i oddanym opiekunem młodych lekarzy rozpoczynających swoją karierę na ścieżkach zawodowych i naukowych.

Miałam okazję współpracować z profesorem Henrykiem Chlebusem w latach 70 tych. Towarzyszył mi jako opiekun podczas mojego egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych I stopnia, który zdawałam w Szpitalu Bielańskim. Razem ze mną tego samego dnia egzamin zdawała dr Martyna Wierzbicka, która w dalszym latach specjalizowała się w pulmonologii oraz dr Krzysztof Dziubiński, który potem specjalizował się w chorobach zakaźnych. Po pomyślnie zdanym egzaminie zaprosiliśmy profesora Henryka Chlebusa na obiad do restauracji „Bazyliszek” na Starym Mieście.

#1 W archiwum odnalazałam starą fotografię z wejściem do restauracji Bazyliszek

#1 W archiwum odnalazałam starą fotografię z wejściem do restauracji Bazyliszek

Profesor był także przewodniczącym komisji egzaminacyjnej przed którą zdawałam egzamin specjalizacyjny II z chorób wewnętrznych. Zachowuję we wdzięcznej pamięci jego przyjazne pytania naprowadzające mnie na tory właściwej odpowiedzi w niełatwym pytaniu: jakie wdrożę postępowanie w przypadku epidemii żółtaczki w szpitalu powiatowym, w którym jestem ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych. W latach 70 tych problem wirusowego zapalenia wątroby typu B faktycznie miał wymiar epidemiczny, czego innym dowodem były oddziały żółtaczkowe – na jednym z nich odrabiałam staż w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej.

Profesor był także opiekunem studenckiego koła naukowego przy II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, którego założycielką i pierwszą przewodniczącą była dr Janina Wacławek – Maczkowska . Koło powstało w roku akademickim 1965/66.

# 2 Legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr Janiny Wacłaawek z 1974 roku

# 2 Legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr Janiny Wacłaawek z 1974 roku

Warto odnotować fakt iż profesor odbył w tym czasie staż naukowy w Stanach Zjednoczonych i mógł przekazywać studentom najnowszą wiedzę z zakresu kardiologii.

Profesor Henryk Chlebus był promotorem prac doktorskich kilkorga kolegów, między innymi jego doktorantką była dr Janina Wacławek – Maczkowska. Gdy profesor otrzymał profesorską nominację w Belwederze na uroczyste przyjęcie z tej okazji w jego domu byli zaproszeni także wszyscy doktoranci. Praca nad doktoratami wykonanymi pod jego kierunkiem charakteryzowała niezwykła dokładność i perfekcja zarówno w sprawach merytorycznych jak i językowych. „Każde zdanie długo analizowaliśmy ” – wspomina po latach dr Janina Wacławek – Maczkowska. Miałam także okazje korzystać z konsultacji profesora Henryka Chlebusa mojego doktoratu i wspomniana skrupulatność pozwoliła na wyłapanie pewnej istotnej nieścisłości.

# 3 Sympozjum Sekcji Nadciśnieniowej PTK podczas którego dr Janina Wacłąwek wygłosiła referat "Zmiany podatności tętnic w przebiegu nadciśnienia tętniczego określane za pomocą elektrosfigmografii"

# 3 Sympozjum Sekcji Nadciśnieniowej PTK podczas którego dr Janina Wacłąwek wygłosiła referat "Zmiany podatności tętnic w przebiegu nadciśnienia tętniczego określane za pomocą elektrosfigmografii"

Zainteresowania naukowe profesora Henryka Chlebusa koncentrowały się wokół badań graficznych układu krążenia, zagadnień związanych z niewydolnością krążenia, zatorowości płucnej, zawału serca.

Profesor był w 1965 roku na stypendium naukowym przyznanym przez National Heart Institute, które realizował w Cardiovascular Division, Departments of Medicine and Surgery ,University of Kentucky College of Medicine, Lexington,

Kentucky, gdzie współpracował ze słynnym kardiologiem prof. Borysem Surawiczem.

# 3 Jedna z prac profesora Henryka Chlebusa wykonanan podczas pobytu na stypendium w Stanach Zjednoczonych

# 3 Jedna z prac profesora Henryka Chlebusa wykonanan podczas pobytu na stypendium w Stanach Zjednoczonych

Wyniki badań przeprowadzonych podczas pobytu na stypendium były publikowane w znakomitych czasopismach amerykańskich.

# 5 Prof.Henryk Chlebus  na moim ślubie ( 1981 rok)

# 5 Prof.Henryk Chlebus na moim ślubie ( 1981 rok)

Wykaz prac naukowych, których profesor Henryk Chlebus był autorem lub współautorem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chlebus%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5332793

Wspominając przeszłość oraz ludzi spotkanych na naszej drodze zawodowej i życiowej ocalamy ich osiągnięcia od zapomnienia.

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com