31/01/2020. Koronawirus z Wuhan - wytyczne WHO w sprawie noszenia masek

by Krystyna Knypl January. 31, 2020 169 views

Noszenie maski medycznej jest jednym z działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się niektórych chorób układu oddechowego, w tym także koronawirusa 2019-nCoV. Jednak samo noszenie maski jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i należy stosować także inne, równie ważne środki zapobiegawcze.

# 1 Maska, Seul

# 1 Maska, Seul

Zalecenia dla wszystkich obywateli

# należy unikać miejsc w których przebywa dużo ludzi

# utrzymywać odległość co najmniej 1 metra od każdej osoby z objawami wskazującymi na chorobę dróg oddechowych takimi jak kaszle, kichanie

# często odkażać dłonie posługując się środkami na bazie alkoholu w przypadku niewielkich zabrudzeń, w przypadku większych zabrudzeń starannie umyć dłonie wodą i mydłem i wodą, ważne aby woda była bieżąca ponieważ daje to większą skuteczność niż w przypadku użycia wody stojącej do mycia

# podczas kaszlu i kichania zasłaniać usta chusteczką jednorazową, którą bezpośrednio po wykorzystaniu należy wyrzucić do kosza na śmieci; jeżeli nie mamy pod ręką chusteczki jednorazowej kichać lub kaszleć należy zasłaniając usta ręką zgiętą w łokciu tak aby kropelki wydostające się z jamy ustnej wchłonęły się w ubranie, a nie były rozpylane dookoła w powietrzu osoby kaszlącej / kichającej

# powstrzymywać się od zbędnego dotykania okolicy ust i nosa, ( badania naukowe wykazują, że około 30 raz na godzinę ludzie dotykają różnych swojej twarzy

# osoby zdrowe, bez objawów ze strony dróg oddechowych, mogą nosić maskę na twarzy, nie jest to bezwzględnie zalecane, WHO sugeruje aby dostosować się do wymogów kulturowych w tym względzie

# osoby z objawami ze strony dróg oddechowych takimi jak kaszel, kichanie powinny nosić maskę, nie zaniedbywać innych metod dbania o zdrowie oraz powinny zgłosić się po pomoc medyczną

# osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem 2019-nCoV powinny być hospitalizowane – zapewnia to monitorowanie specjalistyczne choroby oraz właściwą opiekę, jeżeli nie jest możliwa hospitalizacja należy zapewnić opiekę domową podczas której należy – dbać o higienę kaszlu, kichania oraz dłoni; przebywać w odległości co najmniej 1 metra od osób zdrowych, nosić maskę. Opiekunowie osób chorych leczonych w warunkach domowych powinni przestrzegać tych samych zasad.

Zalecenia dla pracowników medycznych

# pracownicy służby zdrowia powinni nosić maski gdy przebywają w pomieszczeniach których są pacjenci; podczas wykonywania zabiegów w obrębie dróg oddechowych pracownicy medyczni powinni nosić półmaskę filtrującą, pracownicy medyczni powinni przestrzegać zasad higienicznego zdejmowania maski ( nie wolno dotykać maski z przodu podczas zdejmowania, należy zdejmować maskę od tyłu, po każdym zdjęciu maski należy umyć ręce, po zużyciu maskę bezpiecznie zutylizować)

p.s Mój timeline w styczniu 2020

# 2 Najdalsze wyprawy na Filtrową 60...

# 2 Najdalsze wyprawy na Filtrową 60...

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com