3/02/2020. Ocena zagrożenia wirusem z Wuhan wymaga danych i czasu

by Krystyna Knypl February. 03, 2020 99 views

Wnioski na przyszłość wg uczestników ćwiczeń „Event 201”

Jednym z najważniejszych wskaźników w każdej epidemii jest śmiertelność z powodu danej choroby. Dostępne na chwilę obecną statystyki dotyczące zdiagnozowanych przypadków nCoV wskazują, że wskaźnik śmiertelności wynosi około 2,0%. Dla porównania SARS, czyli zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, w momencie jego wybuchu w latach 2002 i 2003 powodował śmiertelność na poziomie 10,0%, podczas gdy grypa sezonowa ma śmiertelność na poziomie około 1,0% .

# 1 Wspominająć Seul...

# 1 Wspominająć Seul...

Wskaźnik śmiertelności może zmienić się. W chwili obecnej najbardziej zagrożeni wydają się być starsi dorośli, u dzieci jest bardzo niewiele rozpoznanych przypadków zakażenia wirusem z Wuhan.

Statystyka na 3 lutego 2020: liczba zachorowań 17 348 potwierdzonych przypadków, zgony 362 przypadki. Po przeprowadzeniu ćwiczeń „Event 201” ( więcej http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/882-symulacja-epidemii-koronawirusa-event-201-niepokojaco-podobna-do-rzeczywistosci ) organizatorzy tego wydarzenia opublikowali następujące wnioski:

1. Rządy, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa powinny już teraz zaplanować, w jaki sposób ich możliwości zostaną wykorzystane podczas pandemii na dużą skalę.

2. Przemysł, rządy krajowe i organizacje powinny współpracować w celu zwiększenia międzynarodowych zapasów medycznych środków zapobiegawczych, aby umożliwić szybką ich sprawiedliwą dystrybucję podczas poważnej pandemii.

3. Kraje, organizacje międzynarodowe i globalne firmy transportowe powinny współpracować w celu utrzymania łączności i handlu podczas groźnych pandemii.

Potrzebne będzie usprawnienie procesu podejmowania decyzji, koordynacji i komunikacji między sektorem publicznym i prywatnym, doradztwa w zakresie podróży, ograniczeń przywozowych/wywozowych oraz zasad przekraczania granic. Strach i niepewność, jakie towarzyszyły wybuchom epidemii w przeszłości, nawet tych ograniczonych do szczebla krajowego lub regionalnego, prowadziły niekiedy do nieuzasadnionych przepisów granicznych, zamykania przedsiębiorstw skierowanych do klientów, zakazów przywozu i anulowania lotów linii lotniczych i międzynarodowej żeglugi.

Szczególnie szybko postępująca i śmiertelna pandemia może zatem skutkować decyzjami politycznymi o spowolnieniu lub wstrzymaniu przepływu ludzi i towarów, co może zaszkodzić gospodarkom już i tak podatnym na zagrożenia w obliczu wybuchu epidemii. Ministerstwa zdrowia i inne agencje rządowe powinny już teraz współpracować z międzynarodowymi liniami lotniczymi i światowymi przedsiębiorstwami żeglugowymi w celu opracowania realistycznych scenariuszy reagowania i rozpoczęcia procesu planowania awaryjnego, którego celem będzie złagodzenie szkód gospodarczych poprzez utrzymanie kluczowych tras podróży i handlu podczas pandemii na dużą skalę. Wspieranie dalszego handlu i podróży w tak ekstremalnych okolicznościach może wymagać zapewnienia zwiększonych środków kontroli chorób i środków ochrony osobistej dla pracowników transportu, dotacji rządowych wspierających kluczowe szlaki handlowe.

4. Rządy powinny zapewnić więcej zasobów oraz wsparcia dla rozwoju i szybkiego wytwarzania szczepionek, terapii i diagnostyki, które będą potrzebne podczas ciężkiej pandemii.

5. Przedstawiciele organizacji biznesowych powinni być świadomi, że pandemie wiążą się z ekonomicznymi obciążeniami ekonomiczne obciążenie pandemiami i mieć świadomośc, że niezbędna jest większa gotowość w tym zakresie

6. Organizacje międzynarodowe powinny mieć świadomość, że epidemie i panademię mogą mieć negatywne skutki gospodarcze i starać się przeciwdziałać temu zjawisku

7. Rządy i sektor prywatny powinny nadać większy priorytet opracowaniu metod walki z błędami i dezinformacją o zagrożeniach epidemicznych

Źródła:

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-01-31/how-prepare-coronavirus-pandemic

http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-17-Event201-recommendations.html

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com