4/02/2020. Coronavirus outbreak - Center for Control Disease and Prevention guidelines

by Krystyna Knypl February. 04, 2020 74 views

Aktualne zalecenie amerykańskiej agencji Center for Control Disease and Prevention w sprawie wirusa z Wuhan przedstawiono poniżej na schemacie postępowania:

# 1 Zalecenia Center for Control Disease and Prevention

# 1 Zalecenia Center for Control Disease and Prevention

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/identify-assess-flowchart.html

Podsumowanie konferencji prasowej WHO z dnia 30/01/2020

1.Nie ma powodu, aby wprowadzać środki, które niepotrzebnie kolidowałyby z międzynarodowymi podróżami i handlem. WHO nie zaleca ograniczania handlu i przemieszczania się. Wzywamy wszystkie kraje do wdrożenia decyzji, które są oparte na dowodach i spójne. WHO jest gotowa doradzić każdemu krajowi, który rozważa, jakie środki należy podjąć.

# 1

# 1

2.Musimy wspierać kraje o słabszych systemach opieki zdrowotnej.

3.Musimy przyspieszyć rozwój szczepionek, terapii i diagnostyki.

4. Musimy zwalczać rozprzestrzenianie się plotek i błędnych informacji.

5. Konieczne jest dokonanie przeglądu planów gotowości, zidentyfikowanie luk w tych planach

6.Niezbędna jest wymiana danych, wiedzy i doświadczeń pomiędzy WHO oraz organizacjami międzynarodowymi.

Źródło:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/ihr-emergency-committee-for-pneumonia-due-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov-press-briefing-transcript-30012020.pdf?sfvrsn=c9463ac1_2

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com